Buletinul Universității Naționale de Apărare "Carol I"

Buletinul Universității Naționale de Apărare ”Carol I” este revista științifică, publicată de către Editura Universității Naționale de Apărare. Aceasta constituie o principală sursă de documentare, fiind o publicație care tratează aspecte din domeniile științei militare, sociologie și psihologie militară, economie și logistică militară, management militar, istorie militară, geopolitică, drept și legislație militară, operații multinaționale, comunicare și relații publice. Scopul buletinului este de a disemina rezultatele investigațiilor teoretice și practice de cercetare, întreprinse de profesioniști reputați în domeniul managementului resurselor de apărare. Schimbările politice, economice și sociale, produse de-a lungul timpului, au avut o puternică influență și asupra modului de informare a specialiștilor militari implicați în procesul de învățământ. Schimbările continui la nivelul învățământului superior militar din România și mai ales cele produse prin diseminarea informațiilor au afectat mijloacele de comunicare și de utilizare la nivelul cunoașterii umane. Astfel, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” reprezintă în prezent un forum de dezbatere si analiză pentru mediile academice și profesionale, revista fiind deschisă, în egală măsură, cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor și post doctoranzilor, studenților, personalului militar și civil din instituții aparținând domeniului apărării, ordinii publice și securității naționale. Articolele prezente în Buletin acoperă arii de cercetare precum: • Științe militare ( tactică, conducere etc) • Managementul informației ( securitatea informației, e-learning, tehnologia informației, comunicații etc.) • Științe umaniste ( comportament organizațional, studii interculturale, studii culturale și lingvistice etc.) • Managementul economic și financiar ( criza economică și globalizarea, marketing etc) Management teorie și practică ( teoria și practică organizațională, managementul resurselor umane, teoria luării deciziilor, logistica etc) Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” este o publicație științifică cu prestigiu recunoscut în domeniul „Științe militare, informații și ordine publică” al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internațională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com