Propuneri

Propuneri online

Ai deja un nume de utilizator şi o parolă pentru Buletinul Universității Naționale de Apărare "Carol I"?
Mergi la autentificare

Ai nevoie de un nume de utilizator şi o parolă?
Mergi la înregistrare

Înregistrarea şi autentificarea sunt necesare pentru a propune articole online şi pentru a verifica starea propunerilor existente.

 

Îndrumări pentru autori

Normele de editare pentru articolele care vor fi publicate în Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”sunt următoarele:

Configurarea paginii: sus – 20 mm, jos – 20 mm, stânga – 20 mm, dreapta – 20 mm;
Format A4 (210 x 297 mm);
Font: Times New Roman;
Stil: normal;
Titlul lucrării: cu majuscule, font 18 pt, bold, centrat;
Numele autorului: numele, prenumele –font 12 pt, bold, centrat;
– la două spații libere sub titlul lucrării.
Afilierea autorului: instituție, oraș, țară – font 12 pt, bold, centrat;
– la un spațiu sub numele autorului.
Abstract – font 10 pt, italic;
– la un spațiu liber sub precizarea afilierii autorului;
– se va redacta atât în limba română, cât și în limba engleză;
– va cuprinde cel mult 10 linii de text (între 100 - 150 de cuvinte);
– trebuie să exprime o sinteză clară și riguroasă a articolului, cu fraze scurte și concise.
Cuvinte cheie – font 10 p, italic;
– la un spațiu liber sub abstract.
– se vor redacta atât în limba română, cât și în limba engleză;
– maximum 8 cuvinte cheie, separate prin semnul „punct și virgulă”.
Conţinutul textului – font 12 pt, justificat;
‒ la două spații libere sub cuvintele-cheie;
‒ paragraf: prima linie – 7 mm; justificat;
‒ articolul trebuie să includă, obligatoriu, note de referință (inserate cu numerotare automată în text),
‒ articolul trebuie să includă, obligatoriu, subsecțiunea „Concluzii” și „Bibliografie”.
Desene și diagrame: explicația desenului (schemei) poziționată la un spațiu sub figură, centrat, font 10 pt (figura va fi numerotată cu cifre arabe, urmate de titlul sau explicația figurii;
‒ specificarea, obligatorie, a sursei.
Formule matematice: aliniere stânga la 7 mm; font 12 pt;
‒ formulele matematice mai lungi de 80 mm vor fi fracționate.
Tabelele –titlul va fi scris deasupra tabelului.
Numele organizațiilor: editat cu majuscule.

Notele bibliografice de referință
• se scriu în subsolul paginii și se vor marca în text cu cifre arabe,
• la explicațiile de la subsol, se vor specifica: prenumele și numele autorului, titlul lucrării (scris italic), editura, localitatea, anul apariției, numărul paginii/paginilor.

Concluzii
• rezumă rezultatele cercetării şi importanţa lor în raport cu stadiul actual de cercetare a temei;
• evită intrarea în detalii;
• evidenţiază complexitatea cercetării, fară să ignore dificultăţile;
• oferă un comentariu personal despre rezultatul cercetarii, în raport cu obiectivele propuse, care au fost enunţate în introducere.

Elemente bibliografice:
• nume și prenume autor (în cazul unei lucrări colective, se va menționa coordonatorul acesteia, iar lucrările care au ca „autor-girant” o instituție, sub egida căreia apare lucrarea, aceasta va fi plasată ca „autor”, între paranteze drepte) – titlul lucrării (litere italice) – numărul ediției – volumul – editura – locul publicării – anul apariției lucrării;
• pentru reviste – nume și prenume autor – titlul articolului (cu litere de rând, între ghilimele) – titlul revistei în care apare studiul (cu litere italice) – volumul – numărul acesteia – ziua – luna – anul publicării;
• paginile web din care s-au extras anumite date și informații vor avea menționate și data accesării.

Autorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru conţinutul şi corectitudinea ştiinţifică a lucrării.

 

Notă privind drepturile de autor

Articolele publicate sunt supuse legii copyright-ului. Toate drepturile sunt rezervate Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, indiferent dacă se are în vedere întregul material sau o parte a acestuia, în special drepturile privind traducerea, retipărirea, reutilizarea ilustraţiilor, citatele, difuzarea prin mass-media, reproducerea pe microfilme sau orice alt mod şi stocarea în bănci de date. Sunt autorizate orice reproduceri fără perceperea taxelor aferente cu condiţia precizării sursei.

 

Declaraţia de confidenţialitate

Numele și adresele de e-mail introduse in site-ul revistei vor fi utilizate exclusiv în scopul declarat al acestui jurnal și nu va fi disponibil pentru orice alt scop.