Propuneri

Propuneri online

Ai deja un nume de utilizator şi o parolă pentru Buletinul Universității Naționale de Apărare "Carol I"?
Mergi la autentificare

Ai nevoie de un nume de utilizator şi o parolă?
Mergi la înregistrare

Înregistrarea şi autentificarea sunt necesare pentru a propune articole online şi pentru a verifica starea propunerilor existente.

 

Îndrumări pentru autori

Revista oferă un set de 'Instrucţiuni pentru Autori" în "Despre revistă" care acoperă standardele bibliografice şi de formatare folosite de către revistă. Pentru aspectele care nu sunt acoperite în exemplele oferite de "Instrucţiuni pentru autori", Autorii pot naviga prin articolele publicate în revistă pentru a vedea modul în care revista a publicat alte materiale.

 

Notă privind drepturile de autor

Articolele publicate sunt supuse legii copyright-ului. Toate drepturile sunt rezervate Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, indiferent dacă se are în vedere întregul material sau o parte a acestuia, în special drepturile privind traducerea, retipărirea, reutilizarea ilustraţiilor, citatele, difuzarea prin mass-media, reproducerea pe microfilme sau orice alt mod şi stocarea în bănci de date. Sunt autorizate orice reproduceri fără perceperea taxelor aferente cu condiţia precizării sursei.

 

Declaraţia de confidenţialitate

Numele și adresele de e-mail introduse in site-ul revistei vor fi utilizate exclusiv în scopul declarat al acestui jurnal și nu va fi disponibil pentru orice alt scop.