Acasă

Buletinul  Universității Naționale de Apărare  „Carol I”  este  revista științifică universitară, recunoscută la nivel național, în limba română și engleză, care publică articole din sfera cercetării științifice din domeniul militar.

Buletinul Universității Naționale de Apărare  „Carol I ”  este o revistă trimestrială cu acces deschis, o resursă științifică valoroasă, articolele publicate fiind disponibile online, fără restricții, cercetătorilor, practicienilor, studenților și altor categorii de utilizatori.

Articolele revistei sunt sub standardul de verificare a similitudinii, folosind sistemantiplagiat.ro.

Toate articolele din Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” sunt disponibile pentru utilizatori imediat după publicare. Utilizarea și distribuirea non-comerciale sunt permise, cu condiția ca autorul și revista să fie menționate, prin citare,  în mod corespunzător. Accesul deschis urmărește să maximizeze vizibilitatea cercetării și diferă de accesul gratuit, deoarece oferă drepturi de reutilizare, cu condiția acordării unei atribuiri complete (  licență  CC BY-NC-SA )

Frecvența publicării revistei este trimestrială. Lunile destinate publicării sunt: ​​martie, iunie, septembrie, decembrie. Articolele sunt acceptate spre publicare după un proces de  evaluare, în mod anonim și imparțial pentru  fiecare articol, realizat de referinți științifici de specialitate, prin metoda double-blind.

Misiunea  Buletinului  Universității Naționale de Apărare  „Carol I”  este de a promova cercetarea științifică militară la nivel mondial, încurajând dialogul internațional și sprijinind schimbul de informații dintre cercetătorii militari. 

În prezent, toate articolele publicate în  Buletinul  Universității Naționale de Apărare  „Carol I”  sunt indexate în următoarele baze de date și cataloage internaționale:

  • Index Copernicus
  • Biblioteca online din Europa Centrală și de Est (CEEOL)
  • Crossref (DOI)