EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE RĂZBOI HIBRID ÎN STRATEGIILE NAȚIONALE DE APĂRARE ALE ROMÂNIEI

Authors

  • Ilie Răsvan DUMITRU

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-76

Keywords:

strategie;, securitate;, apărare;, agresiune;, război hibrid

Abstract

Dispariţia caracterului hegemonic bipolar, procesul de globalizare, prezervarea unor statute hegemonice și apariția unor agresiuni de tip hibrid, pe fondul concurențial tensionat al piețelor și resurselor au fost factorii fundamentali care au
produs mutaţii majore în mediul de securitate internaţional, fapt ce a necesitat regândirea apărării naționale, pe baza noilor riscuri și amenințări la adresa statului. Modalitatea de concepere a strategiilor naționale de apărare și conţinutul acestora
au variat de la o perioadă la alta, în funcţie de evenimentele internaționale, de crizele economice, de jocurile geopolitice, precum şi de afilierile trecute şi prezente la instituţii şi organizaţii regionale sau internaţionale. Conceptul de război hibrid
a fost introdus etapizat în strategiile de apărare, inițial acesta fiind asociat cu unele tipare mai cunoscute, precum agresiuni asimetrice, informaționale, terorism sau atacuri cibernetice, urmând ca, pe măsura diluării granițelor dintre pace și război,
acesta să fie mai bine nuanțat, dezvoltat și argumentat.

References

Administrația Prezidențială. 2015-2019. „Strategia Națională de Apărare a Țării.” O Românie puternică

în Europa și în lume. https://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_

Tarii_1.pdf.

—. 2020. „Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024.” https://www.presidency.

ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

Septembrie 2022

Afas. 2006. „Strategia de Securitate Naţională a României.” România europeană, România EuroAtlantică: pentru o viață mai bună, într-o țară mai sigură, democratică și prosperă. https://afas.ro/

wp-content/uploads/2016/09/Strategia-de-securitate-nationala-a-Romaniei.pdf.

Buzan, Barry, Ole Waever, Morten Kelstrup și Pierre Lemaitre. 1993. Identity, Migration and the New

Security Agenda in Europe. London: Pinter.

Buzan, Barry, Ole Wæver și Jaap de Wilde. 1998. Security a new Framework for Analysis. Londra:

Lynne Rienner Publishers.

Chirleșean, Georgeta. 2013. Strategia de securitate națională a României: evoluții și tendințe între

securitatea regională și cea euro-atlantică. Sibiu: Editura Academiei Forțelor Terestre „Nicolae

Bălcescu”.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării. 2010. „Strategia Națională de Apărare.” Pentru o Românie care

garantează securitatea și prosperitatea generațiilor viitoare. Accesat 2021. http://www.cdep.ro/

caseta/2010/08/31/hp100622_CSAT.pdf.

Consiliul Uniunii Europene. 2003. „Strategia Europeană de securitate – O Europă sigură într-o lume mai

bună.” Bruxelles.

––. 2009. „Strategia Europeană de Securitate identifică cinci ameninţări: terorismul, proliferarea armelor

de distrugere în masă, conflictele regionale, statele ratate, crima organizată.” https://www.consilium.

europa.eu/media/30815/qc7809568roc.pdf.

Dima, Octavian Victor Mihail. 2019. „Securitatea societală în sistemul actual.” Buletinul Universității

Naționale de Apărare „Carol I” 6 (3): 30-34.

Guvernul României. 2016. „Hotărârea nr.708/2016 pentru aprobarea Strategiei militare a României.”

http://lege5.ro/Gratuit/geztanjsgezq/hotararea-nr-708-2016-pentru-aprobarea-strategiei-militare-aromaniei.

Institutul „Ovidiu Şincai”. 2006. „Analiza Strategiei de Securitate Naţională a României.” Raport de

analiză politică.

Ministerul Apărării Naționale. 2017. „Carta Albă a Apărării.” https://www.cybercommand.ro/app/

webroot/fileslib/upload/files/legislatie/carta_alba.pdf.

––. 2021. „Strategia militară a României – Capacitate defensivă credibilă, pentru o Românie sigură,

într-o lume marcată de noi provocări.”

––. 2016. „Strategia militară a României – Forţe armate moderne, pentru o Românie puternică în Europa

şi în lume.”

Parlamentul României. 2003. Constituția României. https://www.presidency.ro/ro/presedinte/constitutiaromaniei.

Serviciul Român de Informații. fără an. „Viziunea strategică a SRI 2007-2010.” Accesat 08 august 2022.

https://www.sri.ro/upload/viziunea.pdf.

Vasilescu, Căpitan-Comandor Alfred. 2012. Emergența agresiunilor nonconvenționale şi influenţa lor

asupra politicilor de securitate. teză de doctorat, București: Universitatea Națională de Apărare

„Carol I”, Ministerul Apărării Naționale

Downloads

Published

2022-10-12

Issue

Section

Articole