Buletinul Universității Naționale de Apărare "Carol I"

Buletinul Universității Naționale de Apărare ”Carol I” este o revistă științifică, publicată de către Editura Universității Naționale de Apărare. Aceasta constituie o principală sursă de documentare, fiind o publicație care tratează aspecte din domeniile științei militare, sociologie şi psihologie militară, economie şi logistică militară, management militar, istorie militară, geopolitică, drept şi legislație militară, operații multinaționale, comunicare și relații publice. Scopul Buletinului este de a disemina rezultatele investigațiilor teoretice și practice de cercetare, întreprinse de profesioniști reputați în domeniul managementului resurselor de apărare. Schimbările politice, economice și sociale, produse de-a lungul timpului, au avut o puternică influență și asupra modului de informare a specialiștilor militari implicați în procesul de învățământ. Schimbările continui la nivelul învățământului superior militar din România și, mai ales, cele produse prin diseminarea informațiilor au afectat mijloacele de comunicare şi de utilizare la nivelul cunoașterii umane. Astfel, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” reprezintă în prezent un forum de dezbatere si analiză pentru mediile academice şi profesionale, revista fiind deschisă, în egală măsură, cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor şi post doctoranzilor, studenților, personalului militar și civil din instituții aparținând domeniului apărării, ordinii publice şi securității naționale.

• Articolele prezente în Buletin acoperă arii de cercetare precum:

• Științe militare ( tactică, conducere etc)

• Managementul informației ( securitatea informației, e-learning, tehnologia informației, comunicații etc.)

• Științe umaniste ( comportament organizațional, studii interculturale, studii culturale și lingvistice etc.)

• Managementul economic și financiar ( criza economică și globalizarea, marketing etc)

• Management teorie și practică ( teoria și practică organizațională, managementul resurselor umane, teoria luării deciziilor, logistica etc)

Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” este o publicaţie ştiinţifică cu prestigiu recunoscut în domeniul „Științe militare, informații și ordine publică” al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” este indexată în bazele de date internaţionale Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com și Google Scholar