About the Journal

Revista  Buletinul Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”  este o revistă ștințifică universitară, de interes național, în limbile română și engleză, care publică studii originale de înaltă calitate, diseminând rezultatele cercetării științifice din domeniul militar.

Revista  Buletinul Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”  este un jurnal periodic cu acces deschis și constituie o resursă științifică valoroasă, articolele publicate fiind disponibile on-line, fără restricții, cercetătorilor, practicienilor, studenților și altor categorii de utilizatori.

Frecvența de apariție a revistei este trimestrială. Lunile apariției sunt: ​​martie, iunie, septembrie, decembrie.

Articolele revistei sunt sub standardul de verificare a similitudinii folosind sistemantiplagiat.ro.

Toate articolele din Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” sunt disponibile pentru toți utilizatorii imediat după publicare. Utilizarea și distribuirea non-comerciale  sunt permise, cu condiția ca autorul și revista să fie menționate, prin citare, în mod corespunzător. Accesul deschis urmărește să maximizeze vizibilitatea cercetării și diferă de accesul gratuit, deoarece oferă drepturi de reutilizare, cu condiția acordării unei atribuiri complete (  licență  CC BY-NC-SA )

Revista încurajează trimiterea de studii interdisciplinare, cercetări și analize comparative internaționale. Articolele sunt acceptate să publice după o evaluare riguroasă, anonimă și imparțială a articolului în parte, de către referenții științifici de specialitate.

Misiunea revistei  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I”  este de a promova cercetarea ştiinţifică militară în întreaga lume, încurajând dialogul internaţional şi sprijinind schimbul de informaţii între cercetătorii militari.

În prezent, toate articolele publicate în Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” sunt indexate în următoarele baze de date și catalog internațional de prestigiu:  

  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • Centrul internațional de referință pentru securitate și combatere a terorismului EBSCO
  • ProQuest
  • Index Copernic
  • Biblioteca online din Europa Centrală și de Est (CEEOL)
  • ERIH PLUS
  • Crossref ( DOI)

Current Issue

Vol. 13 No. 2 (2024)
View All Issues

Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” (în limba română) are următoarele coduri ISSN:

  • 1584-1928 (ISSN print)
  • 2065-8281 (ISSN on line)