Buletinul Universității Naționale de Apărare "Carol I"

<p >

În perioada aprilie 2014 - octombrie 2015, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în calitate de beneficiar, derulează Proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “ştiinţe militare”, “securitate şi informaţii” şi “ordine publică şi siguranţă naţională” - Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – “SmartSPODAS”.


ANUNT PRIVIND PUBLICAREA

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în cadrul proiectului SmartSPODAS, lansează invitaţia cercetătorilor din domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” de a-şi disemina rezultatele prin publicarea de articole în revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, revistă cu apariţie trimestrială, în limbile română şi engleză, tipărită şi online.
Editat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Buletinul Universităţii reprezintă un forum de dezbatere şi analiză pentru mediile academice şi profesionale, revista fiind deschisă, în egală măsură, cadrelor didactice, cercetătorilor – doctoranzi şi postdoctoranzi –, studenţilor şi personalului militar şi civil din instituţii aparţinând de domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
Începând cu anul 2011, Buletinul Universităţii este publicaţie cu prestigiu recunoscut din domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. De asemenea, revista este indexată în bazele de date internaţionale CEEOL şi EBSCO.
Selectarea articolelor primite în vederea publicării se va face de către echipa redacţională, în funcţie de includerea acestora în aria tematică a revistei, de originalitatea şi noutatea demersului ştiinţific, precum şi de respectarea normelor editoriale.

REDACTOR-ŞEF
Laura MÎNDRICANBuletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”constituie o principală sursă de documentare, fiind o publicaţie care tratează aspecte din domeniile ştiinţei militare, sociologie şi psihologie militară, economie şi logistică militară, management militar, istorie militară, geopolitică, drept şi legislaţie militară, operaţii multinaţionale, comunicare şi relaţii publice.

Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” (în limba română) are următoarele coduri ISSN:

  • 1584-1928 (ISSN print)
  • 2065-8281 (ISSN on line)