CODICELE (CODUL) DE JUSTIȚIE MILITARĂ ȘI MODIFICĂRILE SALE ÎN PERIOADA PREMERGĂTOARE RĂZBOIULUI DE ÎNTREGIRE

Authors

  • Liviu CORCIU Arhivele Naționale Militare Române

Abstract

Începuturile justiției militare în Principatele Române țin de perioada Regulamentelor Organice, unde erau consemnate prevederi referitoare la disciplina militară ale nou înființatelor miliții pământene din ambele provincii istorice. Ulterior, dezvoltarea justiției militare a continuat în timpul domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei și al principelui Alexandru Ioan Cuza, de domnia căruia se leagă, pe lângă celelalte reforme din domeniul militar, și unificarea legislației penale militare, prin adoptarea unui singur regulament în ambele provincii istorice. Codicele de justiție militară a fost adoptat în anul 1873, fiind modificat şi completat succesiv în anii 1881, 1894, 1905, 1906, 1916 şi 1917, pentru a ține pasul cu schimbările sociale, economice şi legislative, dar mai ales cu realitatea câmpului de luptă în continuă schimbare, în frământata perioadă prin care a trecut Europa la sfârşitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.

 

Author Biography

Liviu CORCIU , Arhivele Naționale Militare Române

Născut la data de 29 octombrie 1969, în localitatea Mizil, județul Prahova, Liviu CORCIU este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” și al Universității Lucian Blaga, Facultatea de Științe juridice, promoţia 2000, iar în prezent doctorand al Universităţii Naționale de Apărare „Carol I”.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire.

De profesie consilier juridic, şi-a desfăşurat activitatea timp de 15 ani la Comandamentul Operațional Întrunit, ulterior la Comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”. Din anul 2018 este directorul Arhivelor Militare Naționale Române.

A fost redactor șef al revistei „Străjer în calea furtunilor”, magazin al Fundației „Mareșal Alexandru Averescu” este autor a mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute în publicaţii din ţară.

 

References

*** DEX, Dicționarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, Ediția a II-a, București, 1998.
*** Codul Calimah, ediție critică, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958.
*** Codul penal (1864), C. Hamangiu, Codul general al României, Editura Librăriei Leon Alcalay, București, 1907.
*** Istoria militară a poporului român, Editura Militară, București, 1988.
*** Istoria infanteriei române, Editura științifică și enciclopedică, București, 1985.
*** Manual of Military Law, H.M. Stationery Office, Imperial House, Kingsway, London, 1914.
*** Monitorul Oastei (denumirea inițială, Codice de justiție militară) nr. 13, din 12 mai 1873.
*** Monitorul Oastei nr. 21, din 22 iunie 1868.
*** Monitorul Oficial nr. 16, din 21 aprilie 1913.
*** Monitorul Oficial nr. 40, din 24 mai 1881.
*** Monitorul Oficial nr. 50, din 11 iunie 1882.
*** Monitorul Oficial nr. 57, din 10 martie 1880.
*** Monitorul Oficial nr. 135, din 17 septembrie 1916.
*** Monitorul Oficial nr. 218, din 6 ianuarie 1884.
*** Monitorul Oficial nr. 290, din 25 decembrie 1894.
*** Legea nr. 1025, din 3 martie 1906, Monitorul Oficial nr. 271, din 9 martie 1906.
*** Legea nr. 1256, din 14 mai 1881, Monitorul Oficial nr. 40, din 24 mai 1881.
*** Legea nr. 1677, din 8 iunie 1882, Monitorul Oastei nr. 19/1882.
Caragea Ioan Gheorghe, Domn al Ţării Româneşti, Legiuire a prea Înălţatului şi prea Pravoslavnicului Domn şi Oblăduitoriu a toată Ungrovlahia Io Ioan Gheorghie Caragea, Bucureşti, 1818.
Chiru Vasile D, Principiile, economia și inovațiile noului Cod de Justiție Militară. Note sumare, Editura Pandectele Militare, Bucureşti, 1937.
Dongoroz Vintilă, coordonator, Explicații teoretice ale codului penal român, partea specială, ediția a II-a, Editura Academiei Române, București, 2003.
Homoriceanu Nicolae, Codul Justiției Militare adnotat, Tipografia Dim. C. Ionescu, 1916.
Osăceanu Victor Gabriel, Români și francezi de-a lungul istoriei, Editura Aius Printed, Craiova, 2011.
Popescu Dumitru C., Privire istorică asupra Justiţiei Militare din România, Editura Militară, București, 1977.
Popovici Ioan, Organizarea armatei române, Tipografia Leon Friedman, Roman, 1903.
Săuleanu Lucian, Rădulețu Sebastian, Dicționar de termeni și expresii juridice latine, ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2011.
Siserman Viorel, Justiţia Militară în România: tradiţie şi actualitate, Editura Militară, București, 2004.
Zidaru Petrache, Tribunalele militare, un secol și jumătate de jurisprudență (1852-2000), Editura Univers Juridic, București, 2006.
https://www.navy.ro/

Downloads

Published

2021-03-30

Issue

Section

Articole