Imagine copertă

MODEL EXPERIMENTAL DE SISTEM INFORMATIC PENTRU EXERCIŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA EFECTELOR ARMELOR BIOLOGICE ŞI A BIOTERORISMULUI

Viorel ORDEANU, Manuel DOGARU, Lucia-Elena IONESCU

Abstract


Evaluarea vulnerabilităţilor, ameninţărilor şi riscurilor bioteroriste presupune culegerea unei cantităţi imense de date multidisciplinare, din domeniul medicinii umane, veterinare, fitosanitar şi de mediu ambiant, de apărare şi securitate naţională. Pe baza datelor retrospective şi a informaţiilor la zi, se poate estima prospectiv riscul pentru sănătatea publică, respectiv pentru trupe şi populaţia civilă din zonă.
Există programe informatice pentru reprezentarea pe hărţi electronice a situaţiei epidemiologice, pentru a ţine sub observaţie epidemiile şi a raporta situaţia în cel mai scurt timp. Acestea pot fi coroborate cu programele de raportare şi simulare WMD, pentru a obţine supravegherea CBRN în timp real.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Aradavoaice G., Crainiceanu I., Nita D. “Amenintari, vulnerabilitati si riscuri la adresa demnitarilor – metode si tehnici de analiza, editura Antet, XX Press, Filipesti, Prahova (ISBN 973 636 027 X) , 120 p.

ORDEANU V. si colab. “Protectia medicala contra armelor biologice - vademecum”, Centrul de Cercetari Stiintifice Medico- Militare, Bucuresti, 2012, (ISBN 978-973-0-13782-8), 38 p.

Lt.col.ing. Dogaru M., „Ghidul activităţilor de cercetare bazate pe utilizarea simulării” - Studiu –, Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare, cota C.1415, Bucureşti, 2012, 34p.

Ludovic PĂUN „Bioterorismul şi armele biologice” p. 12, Ed. Amaltea, 2003

Col. ing. drd. DOGARU M., „Planificarea şi conducerea activităţilor de cercetare şi evaluare a structurilor tactice interarme folosind simularea”, - Raport de cercetare ştiinţifică numărul 2 - , Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, cota D.3659, Bucureşti, 2014.

*** „Procedura de pregătire şi organizare a activităţilor de simulare constructivă în sprijinul cercetării militare operaţionale şi exploratorii”, ediţia 1, revizia 2, Centrul de Instruire prin Simulare, Universitatea Natională de Apărare, Bucureşti, 2013.

*** STANAG 2242 NBC/MED Policy for the chemoprophylaxis and immunotherapy of NATO personnel against biological weapons

The Convention on Biological Weapons (1972) disponibilă la http://www.unidir.org

Marius NECŞULESCU, Bioterorismul în Contextul Politico-Militar Naţional (Lucrare de Disertaţie) Bucureşti, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Departamentul Operaţii Întrunite, Studii Strategice şi de Securitate, Masterat Securitate Naţională şi Comunicare Publică, 2011,

Biological and Chemical Terrorism: Strategic Plan for Preparedness and Response. Recommendations of the CDC Strategic Planning Workgroup, Centers for Disease Control and Prevention, MMWR 2000; 49(No. RR-4).

*** Emergency Preparedness & Response Specific Hazards Bioterrorism, http://emergency.cdc.gov.

BACIU, Adrian Mircea, Bioterorism arme biologice şi structurile de aplicare a legii, editura Pro Universitaria, 2009.

Ordeanu V., Andries A.A., Hincu L. „Microbiologie si protectie medicala contra armelor biologice” Editura universitara „Carol Davila” Bucuresti, ISBN: 978-973-708-311-1, 2008,
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com