MOTIVAȚIA PERSONALULUI/LUPTĂTORULUI – FACTOR COVÂRȘITOR PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII

Authors

  • Grațiela-Elena VOICILĂ Baza 1 Logistică Teritorială „Carpatica”

Abstract

Motivația stă la baza funcționării performante a omului/luptătorului și reprezintă conceptul care explică diferența dintre modul de acțiune al fiecărui militar/luptător, ce are ca rezultat îndeplinirea misiunii cu succes sau fără satisfacții. Toți luptătorii ar trebui să își însușească faptul că misiunea care urmează este cea mai importantă. Prin urmare, comandanții trebuie să fie conștienți că motivarea subordonaţilor este o abilitate a acestora – în primul rând, prin exemplul personal ‒ de a crea un mediu în care resursa umană avută în subordine poate, și își dorește, să realizeze obiectivele solicitate, să își folosească potențialul la maximum. Motivația nu are doar rolul de a-i determina pe oameni să muncească, indiferent de calitatea muncii lor, ci și acela de a-i face să lucreze bine, de a-i impulsiona în utilizarea tuturor resurselor fizice şi intelectuale de care dispun. Dacă există motivaţie, există performanţă și productivitate, există satisfacție în muncă, prin urmare obiectivul suprem al organizației este îndeplinit.

References

*** Dicționar de psihologie socială, Editura Științifică și Enciclopedică București, 1981.
*** Dicționar de sociologie, Editura Babel, București, 1993.
[Academia Română – Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”], Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996.
Arădăvoaicei G., Niță L.D., Motivația și motivarea în mediul militar, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, București, 1996.
Burloiu P., Managementul resurselor umane, Editura Lumina LEX SRL, București, 1997.
Cole G.A., Managementul personalului, Editura CODECS, București, 2000.
Col. Marineanu Vasile (coordonator), Manual pentru pregătirea psihologică și controlul stresului operațional, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2015.
McBride J.N. Clark, 20 Steps to Better Management, BBC Books, London, 1999.
Gl. (r) dr. Orzeață M., „Cheia succesului transformării organismului militar este omul”, Gândirea Militară Românească nr. 1/2009.
http://www.dexonline.ro/
http://www.en.wikipedia.org/

Downloads

Published

2021-01-07

Issue

Section

Articole