EVOLUȚIA CADRULUI LEGAL PRIVIND PLANIFICAREA APĂRĂRII ÎN ROMÂNIA

Authors

  • Madălina PREDA (DAVIDOIU) Statul Major al Forțelor Navale

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-20-67

Abstract

Într-un mediu geopolitic și geostrategic parcă mai complex ca niciodată, asigurarea securității statelor lumii devine o preocupare de prim rang și obligatorie din partea decidenților politico-militari. În acest sens, luând în considerare diversele constrângeri de natură politică, economică și socială, precum și disponibilitatea resurselor limitate, un sistem credibil de planificare a apărării ar trebui să permită îndeplinirea obiectivelor politicii de apărare în modul cel mai eficient și oportun, căutând să asigure cea mai bună utilizare a resurselor disponibile. În plus, ținând cont că procesul de planificare a apărării vizează un orizont pe termen lung, trebuie asigurată o anume consecvență și continuitate obiectivelor politicii de securitate națională, astfel încât să fie evitate unele consecințe nedorite, care s-ar putea traduce în viitoare riscuri de securitate inacceptabile.

 

References

*** Legea nr. 63, din 24 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52, din 12 august 1998 privind planificarea apărării naționale a României, Monitorul Oficial al României nr. 185, din 28.04.2000.
*** Legea nr. 473, din 4 noiembrie 2004 privind planificarea apărării, Monitorul Oficial al României nr. 1052, din 12.11.2004.
*** Legea nr. 203, din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării, Monitorul Oficial al României nr. 555, din 27.07 2015.
*** Hotărârea Parlamentului nr. 36, din 18 decembrie 2001 privind adoptarea Strategiei de Securitate națională a României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 822 din 20 decembrie 2001.
*** Ordonanța Guvernului nr. 52, din 12 august 1998 privind planificarea apărării naționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 302, din 18.08 1998.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49202.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_56626.htm

Downloads

Published

2021-01-07

Issue

Section

Articole