APĂRAREA CIBERNETICĂ – COMPONENTĂ A CONFRUNTĂRILOR MILITARE

Authors

  • Valentin MANEA Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Dezvoltarea Societăţii Informaţionale a permis creşterea fluxului de informaţii şi a vitezei de trafic al acestora, influenţând decisiv rezultatele individuale şi de grup, precum şi eficienţa prestaţiei în cadrul tuturor domeniilor de activitate. Utilizându-se suportul tehnic al tehnologiei informaţiilor şi comunicaţilor putem vorbi despre o schimbare pragmatică în configurarea relaţiilor de putere dintre indivizi, instituţii sociale şi state, despre generarea unui război tacit, purtat în spaţiul virtual, numit război cibernetic şi în acest context despre apărarea cibernetică pe timpul operaţiilor militare. Principalul obiectiv al războiului cibernetic este distrugerea capacităţii decizionale, prin neutralizarea capacităţii de acţiune a liderilor sau comandanţilor, concomitent cu desfăşurarea activităţilor de protecţie proprii.

Author Biography

Valentin MANEA, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut la data de 03.08.1972, este absolvent al Liceului militar "Dimitrie Cantemir", promoţia 1990, ulterior, al Şcolii militare de ofiţeri de artilerie şi topogeodezie "Ioan Vodă" din Sibiu, promoţia 1993. De la absolvire a ocupat diverse funcţii de comandă şi stat major, la nivel pluton, companie, batalion. În calitate de ofiţer specialist în cadrul Comandamentului Diviziei 1 Infanterie "Dacica" a participat la Exerciţiul "Evropi 2008" desfăşurat la Larissa/Grecia. În urma absolvirii studiilor universitare de licenţă şi de master şi a promovării examenului de admitere, începând cu anul 2011 este student doctorand în cadrul Şcolii doctorale a Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", în domeniul "Ştiinţe militare", pregătind teza de doctorat cu titlul "Spaţiul cibernetic - o nouă dimensiune a confruntării militare".

References

Alexandrescu C., Alexandrescu G., Boaru Gh., Sisteme informaţionale – servicii şi tehnologie, Editura U.N.Ap. „Carol I”, Bucureşti, 2010

Arădăvoaice, Gh., Stancu, V., Războaiele de azi şi de mâine agresiuni nonconventionale, Editura Militară, Bucureşti, 1999

Frunzeti, T., Mureşan, M., Văduva, Gh., Război şi haos, Editura Centrului Tehnic - Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009

Ilie C., Războiul informatic componentă a războiului asimetric, vulnerabilităţi şi riscuri, soluţii de contracarare, Editura UNAp, Bucureşti, 2014

Strategia de securitate cibernetică a României

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_105205.htm?selectedLocale=en

http://www.ccdcoe.org/38.html

http://www.ziare.com/international/stiri-externe/

http://georgiandaily.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15501&Itemid=129

Published

2015-04-02

Issue

Section

Articole