FORȚA – CALITATE MOTRICĂ CU IMPACT DETERMINANT ÎN ACTIVITATEA MILITARĂ

Authors

  • Marius Constantin ISTRATE

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-20-58

Abstract

Articolul analizează sintetic contribuția determinantă pe care dezvoltarea/educarea calității motrice – forța – o are în activitatea militară, în special prin influența acesteia în creșterea capacității de efort a militarilor, condiție obligatorie pentru adaptarea și răspunsul acestora la solicitările fizice și psihice, generate de actualul mediu operațional, precum și pentru nivelul capacității de luptă a structurilor militare.

Pe parcursul articolului, sunt abordați factorii care determină valoarea forței, formele de manifestare ale acesteia în activitatea militară, precum și metodele de dezvoltare, utilizate frecvent în activitatea de pregătire fizică a personalului militar.

References

Andrei I., Importanța pregătirii fizice în procesul de instruire militară, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2015.
Andrei I., Ceașcai V., Efortul fizic pe înțelesul tuturor, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2017.
Cârstea Gh., Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura AN-DA, București, 2000.
Ciapa G., Pregătirea fizică a militarilor din armata României în conflictele moderne, teză de doctorat, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2017.
Ciapa G., Orientări și oportunități pentru pregătirea fizică a militarilor, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2019.
Dragnea A. și colaboratorii, Educație fizică și sport – Teorie și metodică, Editura FEST, București, 2006.
Loghin M., Pregătirea fizică ‒ condiție și premisă de creștere a capacității de luptă a armatei, Editura Printech, Bucureşti, 2001.
Matveev P.L, Novikov A.D, Teoria şi metodica educaţiei fizice, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980.
Pelmuș A., „Dezvoltarea calității motrice: rezistența, factor esențial în activitatea militară”, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, nr. 3, București, 2018.
Sabău I., Aspecte noi și contribuții privind dezvoltarea forței în probele de aruncări la atleții de performanță și înaltă performanță, teză de doctorat, București, 1997.
Torje D.C., Teoria şi metodica pregătirii în domeniul educaţiei fizice a personalului MAI, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, București, 2005.
Tudor Virgil, Capacităţile condiţionale, coordinative şi intermediare – componente ale capacităţii motrice, Editura Coresi, Bucureşti, 1999.

Downloads

Published

2020-10-15

Issue

Section

Articole