CAPACITATEA MOTRICĂ – FUNDAMENT AL INSTRUIRII MILITARE

Alin PELMUȘ

Authors

  • Alin PELMUȘ Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-20-54

Abstract

Articolul evidențiază locul și rolul capacității motrice în cadrul procesului de instruire militară. În consecință, capacitatea motrică reprezintă fundamentul, pilonul pe care se bazează instruirea militară, iar dezvoltarea sa este o finalitate esențială a educației fizice militare, care impune o pregătire multilaterală a motricității. Aceasta presupune un volum larg de cunoștințe, calități, deprinderi și priceperi motrice, care se realizează cu mijloace cât mai variate, specifice activității de educație fizică și sport, dar și altor categorii de instrucție militară.

Author Biography

Alin PELMUȘ, Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

A terminat studiile liceale la Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" în anul 1992 şi este absolvent al Facultăţii militare de educaţie fizică/Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, promoţia 1996. Şi-a aprofundat studiile în domeniul managementului activităţilor de educaţie fizică şi sport în anul 2003. Ulterior a obţinut titlul de master în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii, specializarea Securitate naţională şi comunicare publică la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". Pe parcursul carierei a urmat o serie de programe de studii postuniversitare şi de specializare organizate de instituţiile militare de învăţământ. În perioada 2005-2015 a activat în domeniul managementului educaţional în cadrul Secţiei învăţământ/Statul Major al Forţelor Terestre, iar, la începutul anului universitar 2015-2016, a optat pentru a îmbrăţişa cariera didactică.

References

*** Doctrina instruirii Armatei României, Statul Major General, Bucureşti, 2006.
*** Terminologia educației fizice și sportului, Editura Sport-Turism, București, 1978.
Cîrstea Gheorghe, Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura AN-DA, București, 2000.
Dragnea Adrian, Educație fizică şi sport – teorie și didactică, Editura FEST, Bucureşti, 2006.
http://www.maraton.info.ro/notiuni-elementare-despre-eforturile-aerobe-si-anaerobe.html

Downloads

Published

2020-10-15

Issue

Section

Articole