ABORDĂRI PRIVIND CICLUL DE VIAȚĂ AL ECHIPAMENTELOR MEDICALE

Authors

  • George UDROIU
  • Toma PLEȘANU Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu", Sibiu

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-20-39

Abstract

Echipamentele medicale reprezintă cea mai costisitoare investiție din industria de sănătate, care contribuie la asigurarea calității, siguranței, și eficienței actului medical. În contextul dezvoltării continue a tehnologiei și al limitării resurselor din sectorul de asistență medicală, precum și pentru creșterea potențialului activelor și performanțelor tehnice ale acestora și optimizarea costurilor asociate utilizării, avansarea unui management robust al echipamentelor constituie o referință managerială pentru conducătorii instituțiilor medicale. Această activitate multidisciplinară de gestionare a tehnologiilor din sănătate prezintă o importanță fundamentală în dezvoltarea organizației și necesită înțelegerea ciclului de viață al echipamentelor medicale și proceselor asociate. Actualul articol expune o imagine de ansamblu a etapelor duratei de viață a echipamentelor și a funcțiilor interdependente ale acestui lanț în vederea îmbunătățirii procesului decizional și utilizării raționale a resurselor.

References

*** Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, București, 19 mai 2016.
*** Medical equipment asset management framework, State of Victoria, Department of Health, Melbourne, 2012, Part C.
[American Hospital Association], Estimated Useful Lives of Depreciable Hospital Assets, Chicago, Health Forum Inc., 2004.
[Managing Medical Devices], Guidance for healthcare and social services organizations, Medicines&Healthcare Products Regulatory Agency, UK, 2015.
[World Health Organization], WHO Medical devices technical series, Medical equipment maintenance programme overview, Geneva, 2011.
[World Health Organization], WHO Medical Device Regulations, Global overview and guiding principles, Geneva, 2003.
[World Health Organization], WHO Medical devices technical series, Global Atlas of Medical Devices, 3.4 Health Technology Management, Geneva, 2017.
[European Commission], Medical Devices, https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices_en
Dyro F. Joseph, Clinical Engineering Handbook, Elsevier Academic Press, Burlington, USA, 2004.
Iadanza Ernesto, Clinical Engineering Handbook, Second Edition, Elsevier Academic Press, London, 2020.
Iadanza Ernesto, Gonnelli Valentina, Satta Francesca, Gherardelli Monica, ”Evidence-based medical equipment management: a convenient implementation”, Medical & Biological Engineering & Computing, 57(2):1-16, August 2019.
Rivas Rosanna, Vilcahuaman Luis, Health Technology Management Systems, Elsevier Academic Press, Burlington, USA, 2017.
Saleh N., Sharawi A., Abd Elwahed M., Petti A., Puppato D., Balestra G., ”A New Approach for Preventive Maintenance Prioritization of Medical Equipment”, XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, IFMBE Proceedings, Springer, 2013.
Temple-Bird et al., ”How to plan and budget for your healthcare technology”, How to manage series of health care technology guides, no. 2, St. Albans, Ziken International (Health Partners International), 2005.
Wang Binseng, Medical Equipment Maintenance Management and Oversight, Morgan & Claypool Publishers series, University of Connecticut, 2012.
Willson Keith, Ison Keith, Tabakov Slavik, Medical Equipment Management, CRC Press Taylor & Francis Group, Broken Sound Parkway NW, 2014.

Downloads

Published

2020-10-14

Issue

Section

Articole