INSTRUIREA, DELIMITĂRI CONCEPTUALE. ADAPTAREA INSTRUIRII LA RISCURILE ȘI AMENINȚĂRILE REGIONALE

Authors

  • Lucian Valeriu SCIPANOV Universitatea Națională de Apărare ”Carol”
  • Nicu CHIREA Statul Major al Forțelor Navale Române

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-20-37

Abstract

Instruirea personalului armatei reprezintă un proces complex, adaptativ, continuu optimizat, în condiții de eficiență, proiectat pentru îndeplinirea cu eficacitate a misiunilor fundamentale ale armatei, în conformitate cu interesele naționale și cu angajamentele internaționale asumate.

Prin acest demers, se urmărește identificarea unor soluții de optimizare a instruirii, din perspectiva adaptării la dinamica mediului operațional. După identificarea manierei de evoluție a conceptelor privind instruirea forței și prin conturarea unui model de optimizare a instruirii, cercetarea va urmări validarea ipotezei potrivit căreia optimizarea instruirii se realizează în raport de evoluția riscurilor și amenințărilor la adresa securității regionale. Odată cu structurarea unor concepte specifice domeniului abordat, acestea vor putea completa conținutul Doctrinei Instruirii Armatei României, pentru a oferi un cadru doctrinar, adaptat nevoilor de instruire, în condițiile războiului modern.

Noutatea acestui articol o reprezintă identificarea unor elemente de conținut pentru adaptarea doctrinei instruirii armatei la noile riscuri și amenințări regionale, având în vedere nevoia de pregătire a forței, în condițiile realității mediului operațional din regiunea extinsă a Mării Negre și din regiunile învecinate.

 

Author Biography

Lucian Valeriu SCIPANOV, Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Născut în 1973 în Tulcea, absolvent al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”, Constanţa, în 1997 şi al Facultăţii de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Bucureşti, în 2012. În prezent ocup postul de instructor superior în Departamentul forţe navale din Facultatea de comandă şi stat major din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”. Principalele activităţi educaţionale desfăşurate în cadrul departamentului sunt legate de executarea atribuţiilor didactice specifice domeniului educaţional. Aceste atribuţii sunt materializate prin activităţi de predare şi participare la cursuri, planificare şi desfăşurare de exerciţii şi studii de stat major, elaborare cursuri, publicaţii, articole, alte activităţi specifice domeniului epistemologic al ştiinţei militare, caracteristice specialităţii Artă Militară Forţe Navale.

References

*** Strategia militară a României, București, 2016.
*** Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2015-2019.
*** Doctrina instruirii Armatei României, București, 2006.
*** Clubul amiralilor, Amiralul Dr. Gheorghe Marin în elita Armatei României, Editura CTEA, București, 2010.
*** SACEURs annual guidance on NATO education, training, exercise and evaluation 2017-2021.
[Clubul amiralilor], Amiralul Dr. Gheorghe Marin în elita Armatei României, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2010.
[Army Regulation 350–1], Army Training and Leader Development, Headquarters Department of the Army, Washington DC, 2017.
[Bi-SC 75-002], Education, training, exercise and evaluation directive (ETE&ED), NATO, 2013.
[Bi-SC 75-003], Collective training and exercise directive, CT&ED, NATO, 2013.
[Bi-SC 75-007], Educational and individual Training directive, E&ITD, NATO, 2015.
Macavei Elena, Educație, instruire, învățare, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 2005.
Noveanu Eugen, Științele educației, Editura Sigma, București, 2006.

Downloads

Published

2020-10-14

Issue

Section

Articole