IMPLICAREA ONU, NATO, UE ŞI OSCE ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII UMANITĂŢII

Authors

  • Anelis-Vanina ISTRĂTESCU Asist. univ. la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie– Universitatea „Spiru Haret” – Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Formator în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA) Bucureşti. Avocat în Baroul Bucureşti.

Abstract

Statele nu mai pot face faţă în mod individual avalanşei provocate de mutaţiile din sfera geo-politică şi militară, coalizarea lor în menţinerea securităţii constituind chintesenţa regulilor aflate la temelia statului de drept, a ordinii juridice pe care se fundamentează societăţile civilizate. În ecuaţia jocurilor de putere, organizaţiile şi alianţele internaţionale - create inclusiv pentru îndeplinirea unor scopuri militare - joacă un rol esenţial în contracararea riscurilor ce afectează securitatea umanităţii, în lumina idealurilor şi raţiunilor care au condus la formarea lor, pornind de la ideea că cea mai redutabilă „armă” este cooperarea la toate nivelurile şi pe toate palierele. Pe aceleaşi principii funcţionează astăzi şi ONU, NATO, UE şi OSCE, ale căror intervenţii în segmentul afacerilor militare reflectă capacitatea lor de a-şi perfecţiona arsenalul, prin prisma lecţiilor învăţate de-a lungul istoriei, dar şi de a se adapta la formele noi ale războiului actual, având ca protagonişti şi armatele neregulate ale unor entităţi politice non-statale, al căror comportament în sfera relaţiilor internaţionale nu încetează să ne surprindă.

Author Biography

Anelis-Vanina ISTRĂTESCU, Asist. univ. la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie– Universitatea „Spiru Haret” – Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Formator în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA) Bucureşti. Avocat în Baroul Bucureşti.

În 2001 a absolvit Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. În 2005 a absolvit Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor din Bucureşti şi cursurile de masterat în „Administraţie Publică Europeană” la Facultatea de Ştiinţe Juridice în cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte. În 2013 a obţinut titlul de doctor în „Ştiinţe Militare şi Informaţii” la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti, în urma susţinerii publice a tezei cu tema „Garantarea drepturilor omului în procesele militare.” Din august 2014 este cercetător postdoctoral în proiectul „SmartSPODAS” organizat de UNAp „Carol I” în parteneriat cu Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Asociaţia Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning, Institutul Regal de Studii Strategice din Suedia – CRISMART. În prezent este avocat în Baroul Bucureşti, asistent universitar la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filozofie din Bucureşti a Universităţii „Spiru Haret” şi formator în domeniul drepturilor omului în cadrul Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (INPPA) Bucureşti.

References

Carta Naţiunilor Unite din 1945

Tratatul Atlanticului de Nord din 1949

Tratatul de la Lisabona din 2007

Rezoluţia nr. 1966 / 2010 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2130/2013 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2171 /2014 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2174 / 2014 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2175 / 2014 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2178 /2014 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2180 / 2014 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2183 / 2014 a Consiliului de Securitate ONU

Strategia Europeană de Securitate din 2003

Strategia Uniunii Europene contra proliferării armelor de distrugere în masă din 2003

Strategia Uniunii Europene de combatere a acumulării ilicite şi a traficului ilicit de arme de calibru mic şi armament uşor (SALW), precum şi de muniţie aferentă - Strategia UE privind SALW din 2003

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 428 /2009

Protocolul de la Minsk din 5 septembrie 2014

Dragoman, Ion, Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008

Dragoman, Ion, Dreptul european al drepturilor omului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009

Duţă, Paul, Scenarii ale cooperării Consiliului de Securitate cu organizaţiile regionale, în Volumul Sesiunii Anuale internaţionale de comunicări ştiinţifice „Politici şi Strategii în gestionarea conflictualităţii”, volumul IV, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008

Gray, Collin S., Războiul, pacea şi relaţiile internaţionale – O introducere în istoria strategică, Editura Polirom, Iaşi, 2010

Kissinger, Henry, Diplomaţia, Editura All, Bucureşti, 2007

Klein, Paul, Forţele armate multinaţionale, în Securitatea internaţională şi Forţele Armate, Callaghan, Jean şi Kernic, Franz, coord., Editura Tritonic, Bucureşti, 2004

Maior, George Cristian, Incertitudine. Gândire strategică şi relaţii internaţionale în secolul XXI, Editura RAO, Bucureşti, 2009

Neag, Mihai Marcel, coord, ş.a. Securitatea umană în conflictele şi crizele internaţionale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010

OSCE Secretariat. Conflict Prevention. Centre Operations Service, The OCE Concept of Comprehensive and Co-operative Security, Viena, 2009

Raportul A/HRC/25/63 / 2014 al Comisiei ONU privind Republica Populară Democrată Coreeană

Raportul A/HRC/2760 / 2014 al Comisiei ONU privind Siria

Declaraţia Summitului NATO din Ţara Galilor din 2014

Raportul Biroului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului din cadrul OSCE din 12 mai 2014

www.un.org

www.icj-cij.org

www.nato.int

www.europa.eu

www.osce.org

Published

2015-04-02

Issue

Section

Articole