Imagine copertă

IMPLICAREA ONU, NATO, UE ŞI OSCE ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII UMANITĂŢII

Anelis-Vanina ISTRĂTESCU

Abstract


Statele nu mai pot face faţă în mod individual avalanşei provocate de mutaţiile din sfera geo-politică şi militară, coalizarea lor în menţinerea securităţii constituind chintesenţa regulilor aflate la temelia statului de drept, a ordinii juridice pe care se fundamentează societăţile civilizate. În ecuaţia jocurilor de putere, organizaţiile şi alianţele internaţionale - create inclusiv pentru îndeplinirea unor scopuri militare - joacă un rol esenţial în contracararea riscurilor ce afectează securitatea umanităţii, în lumina idealurilor şi raţiunilor care au condus la formarea lor, pornind de la ideea că cea mai redutabilă „armă” este cooperarea la toate nivelurile şi pe toate palierele.
Pe aceleaşi principii funcţionează astăzi şi ONU, NATO, UE şi OSCE, ale căror intervenţii în segmentul afacerilor militare reflectă capacitatea lor de a-şi perfecţiona arsenalul, prin prisma lecţiilor învăţate de-a lungul istoriei, dar şi de a se adapta la formele noi ale războiului actual, având ca protagonişti şi armatele neregulate ale unor entităţi politice non-statale, al căror comportament în sfera relaţiilor internaţionale nu încetează să ne surprindă.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Carta Naţiunilor Unite din 1945

Tratatul Atlanticului de Nord din 1949

Tratatul de la Lisabona din 2007

Rezoluţia nr. 1966 / 2010 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2130/2013 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2171 /2014 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2174 / 2014 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2175 / 2014 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2178 /2014 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2180 / 2014 a Consiliului de Securitate ONU

Rezoluţia nr. 2183 / 2014 a Consiliului de Securitate ONU

Strategia Europeană de Securitate din 2003

Strategia Uniunii Europene contra proliferării armelor de distrugere în masă din 2003

Strategia Uniunii Europene de combatere a acumulării ilicite şi a traficului ilicit de arme de calibru mic şi armament uşor (SALW), precum şi de muniţie aferentă - Strategia UE privind SALW din 2003

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 428 /2009

Protocolul de la Minsk din 5 septembrie 2014

Dragoman, Ion, Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008

Dragoman, Ion, Dreptul european al drepturilor omului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009

Duţă, Paul, Scenarii ale cooperării Consiliului de Securitate cu organizaţiile regionale, în Volumul Sesiunii Anuale internaţionale de comunicări ştiinţifice „Politici şi Strategii în gestionarea conflictualităţii”, volumul IV, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008

Gray, Collin S., Războiul, pacea şi relaţiile internaţionale – O introducere în istoria strategică, Editura Polirom, Iaşi, 2010

Kissinger, Henry, Diplomaţia, Editura All, Bucureşti, 2007

Klein, Paul, Forţele armate multinaţionale, în Securitatea internaţională şi Forţele Armate, Callaghan, Jean şi Kernic, Franz, coord., Editura Tritonic, Bucureşti, 2004

Maior, George Cristian, Incertitudine. Gândire strategică şi relaţii internaţionale în secolul XXI, Editura RAO, Bucureşti, 2009

Neag, Mihai Marcel, coord, ş.a. Securitatea umană în conflictele şi crizele internaţionale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010

OSCE Secretariat. Conflict Prevention. Centre Operations Service, The OCE Concept of Comprehensive and Co-operative Security, Viena, 2009

Raportul A/HRC/25/63 / 2014 al Comisiei ONU privind Republica Populară Democrată Coreeană

Raportul A/HRC/2760 / 2014 al Comisiei ONU privind Siria

Declaraţia Summitului NATO din Ţara Galilor din 2014

Raportul Biroului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului din cadrul OSCE din 12 mai 2014

www.un.org

www.icj-cij.org

www.nato.int

www.europa.eu

www.osce.org
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com