NOILE REGLEMENTĂRI ALE TRATATULUI DE LA LISABONA-2009 ÎN DOMENIUL POLITICII DE SECURITATE ŞI APĂRARE COMUNĂ, CU IMPACT ASUPRA SECURITĂȚII NAȚIONALE

  • Otilia CARAZA LEHACI Universitatea Națională de Apărare ”Carol”
  • Constantin IORDACHE Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Abstract

Lumea se schimbă și Europa se confruntă cu un mediu de securitate din ce în ce mai complex și incert. Există o creștere a dorinței ca Uniunea Europeană să devină mai capabilă, mai coerentă și cu ambiții strategice mai mari, ca actor global[i]. Uniunea dispune, la acest moment, de o serie de instrumente care pot contribui la promovarea păcii și securității, acolo unde este nevoie. O abordare cuprinzătoare, însă, ar reprezenta un atu cheie pentru combaterea crizelor complexe, multiactor și multidimensionale și a amenințărilor de securitate tot mai dificil de anticipat, de astăzi și de mâine. Tratatul de la Lisabona oferă o oportunitate de consolidare a abordării cuprinzătoare privind maximizarea eficienței utilizării varietății de politici și de instrumente existente la dispoziția UE, într-o măsură și o manieră coerentă, astfel încât să fie abordat întregul spectru de provocări, prin pregătire și acțiune preventivă, prin reacția oportună și gestionarea crizelor, inclusiv construirea, stabilizarea și menținerea păcii, prin recuperare, prin reconstrucție și prin revenirea la dezvoltarea pe termen lung, acolo unde este cazul.

 

 

Author Biography

Otilia CARAZA LEHACI, Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Născută la data 03.08.1980, localitatea Borca, jud. Neamț, Otilia Carază este absolventă a Universităţii Europene “I.C Drăgan” din Lugoj, Facultatea de drept, promoţia 2005.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea studiilor universitare de masterat.     În anul 2009 a abolvit cursurile studiilor universitare de masterat ale Facultății de comandă și stat major din cadrul Universității Naționale de Apărare “Carol I” - programul de studii Securitate și apărare națională, iar în anul 2010 cursurile Universității Spiru Haret - programul de studii Managementul financiar-contabil al administrației publice.

De profesie jurist, își desfășoară activitatea, în calitate de administrator financiar la Universitatea Națională de Apărare “Carol I”.

Este autoare a mai multe articole şi comunicări ştiinţifice, publicate la Editura Universității Naționale de Apărare “Carol I”.

 

References

*** Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene.
[Directorate for European Affairs DEA], The European Union, Swiss Confederation, 2018.
[Romanian Institute of International Studies ”Nicolae Titulescu”], European Union Foreign Security and Defence Policy: basic documents, Bucureşti, 2003.
Prof.dr. Curtin Deirdre & dr. Dekker Ige, ”The European Union from Maastricht to Lisbon Institutional and Legal Unity out of the Shadows”, SSRN, 2010.
Deutsch K.W., The analysis of international relations, Prentice Hall, USA, 1988.
Naghi Gabriel, „Tratatul de reformă al UE (Lisabona) – moment important în afirmarea uniunii ca actor global în securitatea internaţională”, în Perspectivele securității în Europa, vol. II, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2009.
Pascal Fontaine, Europe in 12 lessons, European Commision, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017.
https://eeas.europa.eu/
https://dreptmd.wordpress.com/
https://ec.europa.eu/commission/
http://www.europedia.moussis.eu/
https://assets.publishing.service.gov.uk
http://www.en.pollub.pl/
http://www.hamangiu.ro/
Published
2020-07-01
Section
Articole