INDICATORI DE EVALUARE A GRADULUI DE ÎNDEPLINIRE A UNEI MISIUNI DE RIPOSTĂ ANTIAERIANĂ

  • Florin STAFI Ministerul Apărării Naționale

Abstract

Complexitatea acțiunilor militare aferente ripostei antiaeriene, cunoașterea completă și cât mai amănunțită a stării sistemelor implicate presupun, printre altele, o măsurare permanentă a progresului acțiunilor planificate. Schimbările permanente, a priori acceptate, pot influența decisiv liniile directoare și condițiile de desfășurare a unui plan de operații, deviindu-l, practic, de la intenția comandantului. Pentru a menține designul inițial, dar și pentru a recunoaște punctele de inflexiune inerente, încă din etapa de planificare a acțiunilor se impune stabilirea unor indicatori de evaluare relevanți, care să ofere variante decizionale sustenabile acțional. Evaluarea îndeplinirii misiunii sistemului de foc antiaerian nu poate și nu  trebuie să fie reprezentată numai de cifre, statistic (pre)determinate; aceasta trebuie să trateze, subiectiv și obiectiv, starea sistemului, oferind, totodată, dovezi irefutabile despre îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Author Biography

Florin STAFI, Ministerul Apărării Naționale

Născut la data de 19 martie 1976, localitatea Roman, Florin Stafi este absolvent al Academiei Forțelor Aeriene “H. Coandă” Brașov, specializarea: Rachete și artilerie antiaeriană, promoţia 1998.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat și stagii de pregătire. Este absolvent al masterului de conducere din cadrul Universității Naționale de Apărare, Facultatea de comandă și stat major, promoția 2014.

De profesie ofițer, își desfășoară activitatea, în calitate de comandant batalion, la Batalionul 43 Aprovizionare și Transport “Roman I Mușat” din garnizoana Roman.

Activitatea ştiinţifică cuprinde articole și comunicări științifice (interne și internaționale), apărute la editura Universității Naționale de Apărare și Statul Major al Forțelor Terestre (Revista Forțelor Terestre), în calitate de autor/coautor. În prezent este student doctorand în cadrul Școlii doctorale din cadrul Universității Naționale de Apărare, specializarea Științe militare.

 

References

*** AJP – 3.3 (B) Joint Air and Space Operations Doctrine, 2017.
*** AAP 6 – Glosar NATO de termeni şi definiţii, 2007.
*** AAP 15 – Manual de abrevieri, Agenţia NATO de standardizare, 2003.
*** Commander's Handbook for Assessment Planing and Execution, Version 1.0, Suffolk, Virginia, 9 septembrie 2011.
*** Dicționarul explicativ al limbii române, revizuit, Editura Academiei, București, 2012.
*** Manualul de evaluare a operațiilor, SMG-60, 2 octombrie 2012.
*** Operation Assessment Multi-Service Tactics, Techniques, And Procedures For Operation Assessment, August, 2015.
*** NATO glossary of abbreviations used in NATO documents and publications, 2016.
Bălăceanu Ion, Daniel Dumitru, Ion Ioana, Potenţialul de luptă al Forţelor Terestre în context NATO, Editura TOP FORM, Bucureşti, 2006.
Bălăceanu Ion, Revoluţia tehnologică contemporană şi impactul ei asupra potenţialului militar, Editura AÎSM, Bucureşti, 2001.
Clausewitz K., Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982.
Foch F., Principiile războiului. Conducerea războiului, Editura Militară, Bucureşti, 1975.
Hart B.H.L., Strategia acţiunii indirecte, Editura Militară, Bucureşti, 1973.
Martin Iulian, Interacţiunea strategiilor în conflictele armate moderne, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, București, 2012.
Mogoș I., „Sprijinul de luptă al operațiilor Forțelor Terestre”, Conferința doctrinară a Forțelor Terestre, București, 2009.
Sun Tzî, Arta războiului, Editura Militară, București, 1976.
Williams A., Innovation in Operations Assessment Recent Developments in Measuring Results in Conflict Environments, Norfolk, VA 23551 United States, 2011.
http://www.nato.int, accesat în data de 12 august 2019
http://www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-archive/ATP5-0x3%2815%29.pdf
http://www.globalsecurity.org
http://www.nato.int/docu/review/index_fr.htm
http://www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-archive/ATP5-0x3%2815%29.pdf
https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3_0ch1.pdf?ver=2018-11-27-160457-910
https://www.act.nato.int/images/stories/media/capdev/capdev_01.pdf
academia.edu/14259576/Teoria_și_Metodologia_Evaluării
academia.edu/37710847/Tema_nr._2_Metode_tehnici_și_instrumente_de_evaluare_Rolurile_Manageriale_Ale_Cadrului_Didactic_Planificare_Organizare_Comunicare_Conducere_Coordonare_Îndrumare_Motivare_Consiliere_Control_Evaluare
Published
2020-07-01
Section
Articole