MERSUL ‒ ASPECTE ANATOMICE-FUNCŢIONALE ŞI LOCUL SĂU ÎN EDUCAŢIA FIZICĂ MILITARĂ ŞI ÎN MEDIUL MILITAR

  • Gabriel Constantin CIAPA Academia Tehnică Militară

Abstract

Indiferent că privim mersul ca fiind un automatism obișnuit al oamenilor, spre care nu ne îndreptăm atenția în mod deosebit, fie că-l privim din perspectiva deprinderilor motrice de bază, specifice și acțiunilor, și activităților militarilor, trebuie admis că acesta reprezintă principala formă de locomoție a oamenilor, principala modalitate de mișcare umană. Dincolo de utilitatea aplicativă a mersului, într-o abordare aprofundată, acesta trebuie înțeles ca fiind componenta centrală a mișcării, o chintesență a existenței vieții omului pe Pământ, alături de celelalte elemente care susțin supraviețuirea noastră, a oamenilor: oxigenul, apa și hrana. Prezentul material realizează o sinteză a principalelor informații, care vor ajuta la o înțelegere mai profundă a mersului și conștientizarea rolului acestuia atât pentru viața de zi cu zi, cât și ca deprindere motrică fundamentală necesară militarilor.

 

Author Biography

Gabriel Constantin CIAPA, Academia Tehnică Militară

Born on 20.05.1977, in Alba Iulia town, Gabriel-Constantin Ciapa graduated the National University of Physical Education and Sport, "General Virgil I. Bădulescu" Military Physical Education and Sport Faculty, 2000 promotion.

Has the title of doctor in military science, attained in 2017 by the „Carol I” National Defense University.

The academic training has been completed by graduating from several specific courses, master's studies, internships and completing the doctoral program.

By profession military framework, he has carried out his activity as a teacher of physical education and sports to „Ferdinand I” Military Technical Academy.

He has an interesting scientific activity, practicing both theoretical and practical didactic activities, being the author of a judo course, "Judo - Course Notes", author of the book "Physical Training of the Military in the Romanian Armed Forces in Military Conflicts", coauthor of the book with the title "Sport Orientation" and several articles and scientific papers, appearing at the XXI Strategies Conferences and the „Carol I” National Defense University Bulletin.

 

 

References

[Department of the Army], FM 7-22: Army Physical Readiness Training, Headquarters, Washington DC, 2013.
[Department of the Army], Field Manual No. 21-18H FM 21-18, Foot Marches, Headquarters Washington DC, 1990.
[Headquarters Department of the Army Washington DC], ATP 3-21.18 (FM21-18), ”Foot Marches”, Army Techniques Publication No. 3-1.18, 17 April 2017.
Băițan G.F., Pregătirea fizică a militarilor din armata României în contextul integrării în NATO, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2019.
Ciapa G.C., Orientări și oportunități pentru pregătirea fizică a militarilor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2019.
Ciapa G.C., Pregătirea fizică a militarilor din armata României în conflictele moderne, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2018.
Cordun M., Kinetologie medicală, Editura AXA, București, 1999.
Dragnea A. şi colab., Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică, Editura FEST, Bucureşti, 2006.
Sbenghe T., Bazele teoretice și practice ale kinetoterapiei, Editura Medicală, București, 1999.
Stöckel Tino, Jacksteit Robert, Behrens Martin, Skripitz Ralf, Bader Rainer, Mau-Moeller Anett, The mental representation of the human gait in young and older adults, Frontiers in Psychology, 2015.
https://www.health.harvard.edu
Published
2020-03-26
Section
Articole