CONCEPTUL POLITIC DE MITTELEUROPA ÎNTRE MIT ȘI REALITATE

  • Andi Mihail BĂNCILĂ Academia Tehnica Militara

Abstract

Dezintegrarea blocului statelor socialiste a oferit  conducătorilor politici șansa de a redefini identitatea propriilor popoare. Chiar dacă Uniunea Europeană, o creație a spațiului cultural vest-occidental, a reprezentat principala opțiune, o parte a liderilor statelor central europene au luat în serios în calcul reconstituirea spațiului economico-cultural al fostului Imperiu Austro-Ungar. Chiar și după dezintegrarea acestui ansamblu politico-economic, lumea central europeană a continuat foarte mult timp să se raporteze la  normele care l-au definit. În ciuda tentativelor regimului comunist de a rescrie istoria acestor popoare, Mitteleuropa a rămas un reper pentru locuitorii acestui spațiu și chiar a redevenit o opțiune viabilă într-o societate care și-a redescoperit trecutul multicultural .

 

Author Biography

Andi Mihail BĂNCILĂ, Academia Tehnica Militara
FIȘĂ PREZENTARE AUTOR Andi Mihail BĂNCILĂ, absolvent al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, promoția 2002, este, în prezent, conferențiar la Academia Tehnică Militară, unde predă cursuri de relații internaționale politice și militare contemporane și geopolitică. În anul 2009, a finalizat cursurile masteratului de relații internaționale, din cadrul Facultății de Istorie a Universității București, iar în anul 2013 a obținut titlul de doctor în domeniul istorie, la Universitatea „Ovidius”, din Constanța. Pregătirea doctorală a fost finalizată prin susținerea tezei cu titlul „România în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc de la dictat economic la emancipare 1949-1964”. Pe parcursul pregătirii doctorale, a beneficiat de un grant de pregătire doctorală la Universitatea din Paderborn, din Germania. În perioada 2013-2018, a desfășurat activități didactice la Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy, University of Amsterdam, și la Vasil Levski National Military University.

References

Bérenger Jean, Istoria Imperiului Habsburgilor 1273-1918, Editura Teora, București, 2000.
Davies Norman, Istoria Poloniei. Terenul de joacă al lui Dumnezeu, Editura Polirom, Iași, 2014.
Dragomir Silviu, Avram Iancu, Editura Științifică, București, 1968.
Eisfeld Rainer, ”Mitteleuropa in historical and contemporary perspective”, German Politics & Society, No. 28, 1993.
Freifeld Alice, Nationalism and the Crowd in Liberal Hungary, 1848-1914, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2000.
Gonec Vladimir, ”New Central Europe” in Co-operating and United Europe.: Czechoslovak Ideas in 1920s and 1930s and Attempts at Co-ordination with Austrian and Hungarian Ideas, in Disintegration and Integration in East-Central Europe: 1919 – post-1989, Nomos Verlagsgesellschaft Publishing, 2014
Jaeschke Victor, ”A National «Struggle for Survival»? – The Badeni Crisis of 1897 in Cisleithania’s German-language Press”, Sprawy Narodowościowe, No. 49/2017.
Kennedy Paul, Ascensiunea și decăderea marilor puteri. Transformări economice și conflicte militare din 1500 până în 2000, Editura Polirom, Iași, 2011.
Komlos John, The Habsburg Monarchy as a Customs Union: Economic Development in Austria-Hungary in the Nineteenth Century, Princeton University Press, 1983.
Kuklik Jan Petras Rene, Minorities and Law In Czechoslovakia 1918-1992, Estates Press Prague, 2017.
Low Alfred D., The Anschluss Movement, 1918-1919, and the Paris Peace Conference, American Philosophical Society, Philadelphia, 1974.
Luft David, Hugo Von Hofmannsthal and the Austrian Idea: Selected Essays and Addresses, 1906-1927, Purdue University Press, 2011.
Naumann Friedrich, Central Europe (Mittel-Europa), Editura Knopf Alfred, New York, 1917.
Popovici Aurel, Stat și națiune. Statele Unite ale Austriei Mari, Editura Albatros, București, 1997.
Schindler John, Fall of the double eagle. The battle for Galicia and the demise of Austro-Hungary, Potomac Books, 2015.
Stănescu Manuel, „România și Polonia în perioada interbelică: «Alianța inimilor, un singur popor cu două drapele»”, revista Historia.
Sternberg Herman, On the history of the Jews in Czernowitz, Vol. II, în Gold Hugo, Geschichte der Juden in der Bukowina, Tel Aviv, 1962.
Vaida-Voievod Al., Chemarea Tinerimiii Române, Nr. 9/ 1932, Cluj.
Wandycz Piotr, The lands of partitioned 1795-1918, University of Washington Press.
https://austria-forum.org/attach/AEIOU/Popovici%2C_Aurel/OE_U%20.png
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/de-ce-este-numit-marele-razboi
Published
2020-03-26
Section
Articole