DIVERSITATEA CULTURALĂ ÎN PRACTICA RELAȚIILOR PUBLICE INTERNAȚIONALE

  • Filofteia REPEZ "CAROL I" NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY

Abstract

Diversitatea culturală se referă la diferențele culturale care există între oameni și colectivități, ca entități multiple: tradiții, obiceiuri, modul de abordare a educației, modul de abordare a societății din perspectivă interculturală. Diversitatea culturală constituie, în opinia unor autori, esența practicării relațiilor publice internaționale.

Cei care practică astfel de relații publice trebuie să aibă o atitudine deschisă și tolerantă pentru gestionarea comunicării, care implică persoane din medii culturale diferite; în caz contrar, pot apărea situații conflictuale și tensiuni care ar compromite atingerea obiectivelor. 

Prin demersul științific prezent, vom evidenția unele aspecte privind diversitatea culturală în inițiativele internaționale și regionale și faptul că aceasta constituie esența practicării relațiilor publice internaționale; de asemenea, vom evidenția și necesitatea respectării diversității culturale în teatrele de operații militare.

References

*** Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, 20 octombrie 2005, Paris, publicată în Monitorul Oficial al României, din 28 iunie 2006.
Curtin A. Patricia, Gaither T. Kenn, Relații publice internaționale. Negocierea culturii, a identității și a puterii, Editura Curtea Veche, București, 2008.
David Daniel, Psihologia poporului român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimental㸠Editura Polirom, Iași, 2015.
Georgiu Grigore, Filosofia culturii: cultură şi comunicare, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, București, 2004.
Colonel Marineanu Vasile, coordonator, Dezvoltarea competențelor interculturale. Ghid pentru militarii români participanți la misiuni în afara teritoriului statului român, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2015.
Krishnamurthy Sriramesh, Dejan Verˇciˇc, The Global Public Relations Handbook Theory, Research, and Practice, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Londra, 2003.
Revista/Journal ECONOMICA nr. 2 (84) 2013.
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/c21_015_ro_0.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/5_Cultural_Diversity_EN.pdf
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/c21_015_ro_0.pdf
https://www.hamangiu.ro/upload/cuprins_extras/protectia-diversitatii-culturale-in-dreptul-international-modelul-uniti-in-diversitate_extras.pdf
https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/Investing_in_cultural_diversity.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Dakar/pdf/CharterAfricanCulturalRenaissance.PDF
https://www.cbd.int/portals/culturaldiversity/docs/north-american-regional-declaration-on-biocultural-diversity-en.pdf
https://www.what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus17_ro.pdf
https://www.pewresearch.org/global/
https://www.asiamediacentre.org.nz/features/chinese-business-values-guanxi-mianzi-renqing/,
https://www.academia.edu/3465873/THE_GLOABAL_PUBL%C4%B0C_RELAT%C4%B0ONS_HANDBOOK_Theory_Research_and_Pratice_
https://www.beyondintractability.org/essay/culture_conflict
www.hsrc.ac.za › research-outputs
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a514735.pdf
http://journals.euser.org/files/articles/ejes_jan_apr_16/Justyna.pdf
Published
2020-03-26
Section
Articole