DATE PRIVIND ASIGURAREA SĂNĂTĂȚII OȘTILOR ȚĂRILOR ROMÂNE ÎN PERIOADA MEDIEVALĂ

Authors

  • Ionuţ RĂDULESCU Comandamentul Logistic Întrunit

Abstract

În paradigma celebrei aserțiuni a lui Winston Churchill, conform căreia „cu cât privim mai departe în spate, cu atât vom vedea mai departe înainte”, am considerat necesară, utilă și oportună o scurtă analiză sintetică privind modul de organizare a serviciului sanitar, în oștirile Țărilor Române medievale. Apreciez că erorile, dar și reușitele în plan medical, din marile
bătălii și din campaniile militare trecute, pot servi ca lecții de istorie, dar și de viață, și de specialitate, noilor generații de medici militari.

Author Biography

Ionuţ RĂDULESCU, Comandamentul Logistic Întrunit

Născut la data de 16.11.1977, în București, mr. med. Ionuț Rădulescu este absolvent al Institutului Medico-Militar/Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, promoția 2002. Pregătirea academică și-a completat-o prin absolvirea, în anul 2008, a masterului în specializarea „Managementul sistemului de sănătate”, în cadrul Universității Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. De profesie ofițer-medic, la momentul actual își desfășoară activitatea, în calitate de medic șef, la Comandamentul Logistic Întrunit.

References

*** Istoria medicinei militare românești, Editura Medicală, București, 1972.
*** „Condica de venituri și cheltuieli de la leatul 7202-7212 (1699-1704)”, Revista Istorică a Arhivelor Românești, București, 1873.
Balfour F.C., Paul of Alep ‒ The Travels of Macarius patriarch of Antioch, vol. I, Londra, 1836.
Barbu G., Arta vindecării în Bucureștii de odinioară, Editura Științifică, București, 1967.
Barbu G., Berindei D., „Viața medicală și sanitară a orașului București în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812”, Analele românosovietice, Medicină, nr. 3/1961, București.
Barbu G., File dintr-o istorie necunoscută, Editura Militară, București, 1969.
Bologa V.L., Contribuțiuni la istoria medicinei în Ardeal, Editura Institutului de Arte Grafice Ardealul, Cluj, 1927.
Bologa V., Simplăceanu A., Ghiță T., Contribuții la studiile legăturilor româno-ruse ‒ Un document rusesc important pentru istoria ciumei de la Iași din 1770, București, 1952.
Bulat T., „Farmaciști și medici la începutul veacului al XIX-lea”, Arhiva Basarabiei, vol. IV, nr. 1/1932.
Cioran Emilia, Paul din Alep ‒ Călătoriile patriarhului Macarie din Antiohia în Țările Române, 1653-1658, București, 1900.
Iorga N., Studii și documente cu privire la istoria românilor, vol. IV, Editura Universitatea București, 2005.
Orraeus G., Descriptio pestis quae anns MDCCLXX din Jassia et MDCCLXXI În Moscova grassata est (Descrierea ciumei care a bântuit la Iași, în anul 1770, și la Moscova, în 1771),
Petersburg, 1784.
Panaitescu P.P., Constantin M., Documenta
Romaniae Historica, Seria B. Țara Românească, vol. I (1247-1500), vol. III, Editura AcademieiRomâne, București, 1966.
Petrescu G.Z., „Ultima boală a lui Matei Basarab”, Știința medicală, nr. 4, București, 1929.
Samarian P.G., Ciuma în trecutul românesc, Editura Marvan, București, 1932.
Samarian P.G., Medicina și farmacia în trecutul românesc, vol. I, Editura Moderna, Călărași, 1938.
Sanda G., „Înființarea primelor spitale militare în țara noastră”, Revista sanitară militară nr. 2, București, 1972.
Sigerist H.F., Grose Arzte, Munchen, 1932.
Slezak P., Geschichte der Osterreich
Sanitatsverwaltung, Viena, 1956.
Tocilescu G., 534 de documente istorice slavoromâne, București, 1931.
Urechia V.A., Istoria românilor, vol. IX, Iași,1900.
Vătămanu N., „Începuturile organizării militare în Țara Românească la sfârșitul secolului al XVII-lea”,
vol. XII, Igiena, București, 1927, nr. 1/1963.
Vătămanu N., De la începuturile medicinei românești, Editura Științifică, București, 1966.

Downloads

Published

2020-03-13

Issue

Section

Articole