CONTROLUL ȘI PREVENIREA INFRACȚIUNILOR

Authors

  • Iuliana PANĂ Ministry of Finance

Abstract

Evaziunea legală reprezintă „acțiunea contribuabilului de a ocoli legile recurgând la o combinație neprevăzută a acestora, fiind tolerată prin scăpare din vedere”. Frauda fiscală este o formă de evaziune intenționată, cu încălcarea prevederilor legale, care incriminează în mod explicit acțiunea sau inacțiunea cu consecință fiscală, drept infracțiune, iar scopul faptei este
ascunderea obligației fiscale sau diminuarea ei.

References

Parlamentului European și al Consiliului, din 9 octombrie 2013, de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.
*** Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal.
*** Constituția României.
*** Legea nr. 661/1923 pentru unificarea contribuțiunilor directe și pentru înființarea impozitului pe venitul global.
*** Legea nr. 88/1933 pentru unificarea contribuțiunilor directe și pentru înființarea impozitului pe venitul global.
*** Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.
*** Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și Decizia (Curții Constituționale) nr. 363/2015, referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
*** Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.
*** Legea nr. 227/2015 ‒ Codul Fiscal.
*** Legea nr. 207/2015 ‒ Codul de Procedură Fiscală.
*** Ordonanța de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
*** Code général des impôts (Franța).
*** 26 USC – Internal Revenue Code (Anglia).
*** Finanzstrafgesetz (Austria).
*** Ministerul Finanțelor Publice, Execuția bugetului general consolidat al statului, 2016.
*** Ordinul Președintelui ANAF nr. 2264/2016.
*** Ordinul Președintelui ANAF nr. 591/03.02 2016.
*** Ordinul Președintelui ANAF nr. 605/2017.
*** Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliul Europei – „Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene –Combaterea fraudei” (Raportul anual pe 2016).
*** Raportul, din 16 noiembrie 2017, al Comisiei de anchetă a Parlamentul European „pentru examinarea pretinsei încălcări a dreptului Uniunii și administrări defectuoase în aplicarea
acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală”.
*** Raportul de activitate pentru anul 2016 al Direcției Generală Antifraudă Fiscală.
*** Raportul de activitate al ANAF pentru
anul 2016.
*** Raportul ”Tax certainty, IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers”, March 2017.
*** Raportul OECD ”Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses”.
*** Studiul ”The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample of Member States” al Comisiei de anchetă a Parlamentului European
pentru investigarea presupuselor contravenții și administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii în materie de monedă, spălarea banilor, evaziune fiscală (Comisia PANA).
Amariţa Adrian, „Evaziunea fiscală în România”, Revista română de statistică, Supliment nr. 1, București, 2017. Avram Anamaria, „Traficanți de alcool și țigări puși pe butuci de politiștii maramureșeni”, Informația zilei, 15.06.2011.
Bălan Cosmin, Evaziunea fiscală, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005.
Blackburn Keith (Universitatea din Manchester)Niloy Bose (Universtatea Wisconsin) Salvatore Capasso (Universitatea Naples), ”Tax evasion, the underground economy and financial development”, Journal of Economic Behavior & Organization, Volume 83, Issue 2, July 2012.
Clocotici D., Gheorghiu Gh., Evaziunea fiscală, Editura Lumina Lex, București, 1995.
Gyuricza Sebastian Iuliu, Ronela Manuela Lascu, Mirabela Ancuța Gyuricza, „Aspecte conceptuale privind frauda fiscală”, Expertiza și auditul afacerilor, nr. 4, 7-13 februarie 2017.
Hoanţă Nicolae, Evaziunea Fiscala, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1997.
Poingt Guillaume, ”Les propositions du gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale”,Le Figaro, 28.03.2018.
Pop Octavian, Evaziunea fiscală, Editura Mirton, Timișoara, 2003.
Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziții penale din legi speciale române: comentate și adnotate cu jurisprudență și doctrină, vol. 3, Editura Lumina
Lex, București, 1996.
Vîrjan B, Infracțiunile de evaziune fiscală, Editura C.H. Beck, București, 2011.
https://legeaz.net/
https://www.pkf.com/
http://www.europarl.europa.eu
http://www.hellenicaworld.com/Greece/
http://istorie-edu.ro/ http://faculty.uml.edu/
https://lege5.ro/Gratuit/
http://www.revistadestatistica.ro/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.law.cornell.edu/
https://www.jusline.at/
https://eur-lex.europa.eu/
https://www.igj.ro
https://stirileprotv.ro/
http://www.europarl.europa.eu/
http://cursdeguvernare.ro/
https://www.taxjustice.net/
http://www.antifrauda.ro/
www.mfinante.ro
http://www.oecd.org/
www.lefigaro.fr

Downloads

Published

2020-03-13

Issue

Section

Articole