ACȚIUNI CIBERNETICE LA ADRESA INFRASTRUCTURILOR CRITICE DIN DOMENIUL MILITAR

Authors

  • Petrișor PĂTRAȘCU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Evoluția, amploarea și efectele atacurilor cibernetice au adus în atenția statelor și organizațiilor întreprinderea de măsuri sporite de securitate. Odată cu dezvoltarea noilor tehnologii digitale, a crescut considerabil numărul de utilizatori de servicii Internet, fapt care a contribuit și la apariția inevitabilă a persoanelor rău intenționate, care urmăresc să realizeze o serie de
avantaje prin diverse metode ilicite și controversate. Mai mult decât atât, profilul de agresor cibernetic a avansat până la nivelul actorilor statali și nonstatali. Astfel, majoritatea țintelor vizate de către aceștia se identifică sub forma infrastructurilor critice, parte dintre acestea aparținând și domeniului militar.

Author Biography

Petrișor PĂTRAȘCU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut la data de 24.12.1978, la Pitești, Petrișor PĂTRAȘCU este absolvent al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, promoţia 2001. Din anul 2016, este student doctorand al Școlii Doctorale din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, în domeniul științe militare. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire: - 2007: Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale, licențiat economist; - 2010: master în domeniul Managementul Afacerilor – Facultatea de Științe Economice, din cadrul Universitatății din Pitești; - 2016: Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, master în domeniul științe militare, specializarea conducere interarme Forțe Terestre. De profesie ofițer, din octombrie 2016 a îmbrățișat cariera didactică, ocupând funcții de instructor superior în cadrul Departamentului Sisteme Informaționale Militare și Informații pentru Apărare al Facultății de Securitate și Apărare, și instructor avansat în cadrul Departamentului Conducere Strategică al Facultății de Comandă și Stat Major – Universitatea Națională de Apărare „Carol I”. Are o vastă activitate ştiinţifică (cercetări efectuate, cursuri predate), fiind autor al mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute la Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, în cadrul Conferinței Științifice Internaționale STRATEGII XXI și al Conferinței Științifice Internaționale „eLearning and Software for Education”.

References

Alexandrescu G., Boaru G., Alexandrescu C.,Sisteme informaţionale pentru management, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2012.
Bodmer S., Kilger M., Carpenter G., Jones J., Reverse Deception, Organized Cyber Threat Counter-Exploitation, The McGraw-Hill Companies,2012.
Brenner S., Cyberthreats: The Emerging Fault Lines of the Nation State, Oxford University Press, New York, 2009.
Iorga I.M., Securitatea informațiilor în acțiunile militare moderne, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2018.
Lucas G., Ethics and cyber warfare: the quest for responsible security in the age of digital warefare, Oxford University Press, New York,2017.
Schmitt M., Tallinn Manual 2.0 on the
International Law Applicable to Cyber Operations,
2nd Edition. Prepared by the International Group
of Experts at the invitation of NATO CCDCoE.
Cambridge University Press, 2017.
Stallings W., Cryptography and Network
Security, Principles and Practice, Fifth ed.,
Prentice Hall, 2011.
Turcu D., Securitatea informațiilor, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”,
Bucureşti, 2014.
Valeriano B., Maness R., Cyber war versus
cyber realities: cyber conflict in the international
system, Oxford University Press, New York, 2015.

Downloads

Published

2020-03-13

Issue

Section

Articole