Imagine copertă

EFECTE ALE CRIZELOR SOCIALE ŞI POLITICE ASUPRA COMUNICĂRII ACTORILOR PUBLICI CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII DIN ROMÂNIA POSTDECEMBRISTĂ

Luminiţa CRĂCIUN

Abstract


Reprezentând forma de comunicare esenţială pentru societate încă din cele mai vechi timpuri şi având rolul de a informa despre viaţa comunităţii sau de a influenţa bunul mers al acesteia, discursul generează în permanenţă contexte noi (Maingueneau, 1998). Comunicarea actorilor publici oferă posibilitatea unei schimbări în percepţia receptorilor-cetăţeni asupra realităţilor sociale pe care le trăiesc, creând orizonturi particulare pentru fiecare dintre ei, conform hărţii mentale pe care o posedă. În acest articol ne propunem să identificăm efecte ale crizei sociale şi politice asupra structurii şi logicii discursurilor formale susţinute de actorii publici şi să demonstrăm dacă aceste discursuri pot crea tensiuni şi momente de risc la adresa securităţii naţionale.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Abric, Jean-Claude – Psihologia comunicării. Teorii şi metode, Editura Porirom, Iaşi, 2002;

Beciu, Camelia – Comunicare şi discurs mediatic. O lectură sociologică, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2009;

Beciu, Camelia - Sociologia comunicării şi a spaţiului public, Ed. Polirom, Iaşi, 2011;

Coman, Cristina - Comunicarea de criză. Tehnici şi strategii, Ed. Polirom, Iaşi, 2011;

Moscovici, Serge – Influenţa socială şi schimbarea socială, Editura Polirom, Iaşi, 2011;

Văduva, Gheorghe.; Dinu, Mihai - Crizele politico-militare la început de mileniu, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005;

Wolton, Dominique – Despre comunicare, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2012

https://www.youtube.com/watch?v=lTCamWpGgnk

http://www.mediafax.ro

http://jurnalul.ro/scinteia
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com