CONSIDERAŢII PRIVIND UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE INFORMATICE ŞI DE COMUNICAŢII ÎN SISTEMELE MILITARE DE INSTRUIRE ŞI EDUCARE DIN NATO ŞI UE

Authors

  • Daniel BELIGAN Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

Abstract

Cu fiecare an care trece, constatăm că apariția noilor tehnologii, în special cele informatice și de comunicații determină o abordare diferită a modului de aplicare a programelor de instruire și educare. Aceste abordări diferite la nivelul implementării noilor tehnologii în diferite organizaţii, sunt determinate de posibilităţile tehnice, financiare şi umane, de scopul urmărit şi nu în ultimul rând de importanţa acordată impactului acestor tehnologii în sistemul de instruire şi educare. Utilizarea potențialului noilor tehnologii este o tendință din ce în ce mai pregnantă la nivel global și armatele moderne au asimilat foarte rapid aceste tehnologii în domeniul educaíei și instruirii militare, uneori înaintea mediului educațional civil. Acest articol vizează în special tehnologiile specifice e-learning.

Author Biography

Daniel BELIGAN, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

Daniel Beligan lucreză în domeniul e-Learning de peste 8 ani. În prezent este directorul Departamentului pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” unde conduce dezvoltarea capacităţilor e-Learning în zona de formare profesional continuă a adulţilor dar şi oferirea de servicii educaţionale online în sprijinul programelor universitare din UNAp. El conduce cooperarea internaţională în domeniul programului de învăţare la distanţă şi realizarea de cursuri online a Colegiului European de Securitate şi Apărare şi este membru al Grupului de lucru Advanced Distributed Learning al Consorţiului PfPC. A fost implicat în câteva proiecte naţionale şi internaţionale în care a avut calitatea de expert sau membru al echipei de management. Face partea din echipa de organizare a conferinţei internaţionale e-Learning and Software for Education. Este autorul/co-autorul a mai mult de 20 articole în domeniul e-Learning şi domeniile conexe.

References

NATO Education, Training, Exercises and Evaluation (ETEE) Policy, MC 0458/3, NATO, mai 2014.

Bi-SC 75-2 Education and Training Directive, E&TD, NATO, octombrie 2013.

Bi-SC 75-3, Collective Training and Exercise Directive, CT&ED, NATO, octombrie 2013.

Bi-SC 75-7, Education and Individual Training Directive, E&ITD, NATO, draft, august, 2013.

Connected Forces Initiative, International Military Staff, iunie 2013.

NATO e-learning Concept, februarie 2012.

The ADL Handbook, NATO Training Group Task Group- Individual Training And Education Developments, decembrie 2014.

EU training concept in ESDP.

EU's Annual CSDP Lessons Report 2013.

Precizari privind instrucțía și exercițiile în Armata României în anul 2015, nr. CP3 3379 din 04.11.2014.

Ordinul Șefului Statul Major General privind instrucția și exerciţiile în perioada 2013-2015, nr S.M.G-57 din 11.09.2012.

Precizări privind organizarea și desfășurarea activităților educaționale în unitățile și instituțiile învățământ militar din subordinea Statului Major General, nr CP3 1605 din 19.05.2014.

Normele privind managementul sistemului de formare continuă în domeniul limbilor străine, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M87/2013.

Normele privind managementul programelor de formare continuă în domeniul limbilor străine din Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU 11/2013.

https://ntg.act.nato.int/portal

http://nato.int/

http://www.e-NATO.net

Published

2015-04-02

Issue

Section

Articole