TRANSFORMAREA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI STRUCTURALĂ SPECIFICĂ ARMEI GENIU

Authors

  • Laurenţiu ARIN Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”

Abstract

Conform documentelor Alianţei în vigoare, forţa de răspuns a NATO (NRF ) trebuie să fie în măsură să acţioneze ca o forţă expediţionară, întrunită şi multinaţională. Pentru a putea deservi o astfel de forţă, structurile de geniu puse la dispoziţia NATO trebuie să fie capabile să îndeplinească o gamă largă de provocări simultane în domeniul sprijinului de luptă dar şi provocări tehnice, atât în termeni de competenţe, cât şi în domeniul echipamentului. De aceea, pentru naţiunile membre NATO, punerea la dispoziţia Alianţei a anumitor structuri pentru realizarea capabilităţilor necesare şi creşterea nivelului de interoperabilitate rămâne în continuare, obiectiv de importanţă deosebită. Dacă provocările sunt uriaşe pentru perioada actuală, ce se va întâmpla în viitor? Răspunsul ni-l oferă documentul intitulat „Viziunea NATO şi obiectivele în domeniul geniului pentru perioada 2016 – 2025”, iar acesta este unul extrem de simplu: „să asigure sprijin efectiv de geniu pentru forţele NATO, pentru întreaga gamă de operaţii curente şi viitoare, dându-i comandantului NATO cea mai mare libertate de acţiune, la cea mai bună valoare pentru naţiuni” . Punerea în aplicare însă a acestui răspuns arată determinarea Alianţei de a oferi, şi în viitor, cele mai bune „servicii” pentru naţiunile membre.

Author Biography

Laurenţiu ARIN, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”

Doctorand în domeniul „Științe militare și informații” în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I" A absolvit studiile universitare de master „Securitate și apărare” în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

References

XXX G. – 1, Doctrina sprijinului de geniu în operaţiile întrunite. Bucureşti, 2010

XXX F.T.-9, Manualul sprijinului de geniu în operaţiile forţelor terestre, Bucureşti, 2008

XXX F.T./G-6.1, Manualul pentru luptă al companiei geniu luptă, Bucureşti, 2009

XXX F.T./G-6.2, Manualul pentru luptă al companiei geniu sprijin general, Bucureşti, 2010

GRECU, Petre; BARBU, Viorel. Elemente doctrinare specifice trupelor de geniu din NATO. Tehnologii moderne la început de secol, Convocarea metodico-ştiinţifică din perioada 23-24 septembrie 2004. Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare (Facultatea de Comanda şi Stat Major), 2004

GRECU, Petre. Opinii privind arma geniu în viziunea NATO, Apărarea naţională şi apărarea colectivă - corelaţii şi determinări. Sesiunea de comunicări ştiinţifice 21-23 septembrie 2005. Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” (Facultatea de Comandă şi Stat Major), 2005

GRECU, Petre; RADU, Dumitru. Aspecte generale privind arma geniu în concepţia NATO. Arhitectura mediului de securitate europeană la început de secol şi mileniu. A XLVI-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, iulie – 2005. Secţiunea: Teoria instruirii şi educării trupelor. Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” (Colegiul de Război), 2005

POPESCU, Mihai-Silviu. Aspecte privind realizarea interoperabilităţii cu structurile NATO în domeniul conducerii protecţiei genistice. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” nr. 2/2007. Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2007

RADU, Dumitru. Dimensionarea structurilor de geniu din cadrul Forţelor Terestre ale Armatei României pentru realizarea compatibilităţii şi interoperabilităţii cu structurile similare din armatele statelor membre NATO. Teza de doctorat. Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare

RADU, Dumitru. Direcţii de acţiune pentru asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii structurilor de geniu din Forţele Terestre ale Armatei României cu cele similare din armatele statelor membre NATO. Referatul nr. 3 al tezei de doctorat. Bucureşti, Editura UM 02648, 2003

Published

2015-04-02

Issue

Section

Articole