ACȚIUNI CIBERNETICE LA ADRESA INFRASTRUCTURILOR CRITICE DIN DOMENIUL MILITAR

Petrișor PĂTRAȘCU

Abstract


Evoluția, amploarea și efectele atacurilor cibernetice au adus în atenția statelor și organizațiilor întreprinderea de măsuri sporite de securitate. Odată cu dezvoltarea noilor tehnologii digitale, a crescut considerabil numărul de utilizatori de servicii Internet, fapt care a contribuit și la apariția inevitabilă a persoanelor rău intenționate, care urmăresc să realizeze o serie de avantaje prin diverse metode ilicite și controversate. Mai mult decât atât, profilul de agresor cibernetic a avansat până la nivelul actorilor statali și nonstatali. Astfel, majoritatea țintelor vizate de către aceștia se identifică sub forma infrastructurilor critice, parte dintre acestea aparținând și domeniului militar.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Alexandrescu G., Boaru G., Alexandrescu C., Sisteme informaţionale pentru management, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2012. Bodmer S., Kilger M., Carpenter G., Jones J., Reverse Deception, Organized Cyber Threat Counter-Exploitation, The McGraw-Hill Companies, 2012.

Brenner S., Cyberthreats: The Emerging Fault Lines of the Nation State, Oxford University Press, New York, 2009. Iorga I.M., Securitatea informațiilor în acțiunile militare moderne, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2018. Lucas G., Ethics and cyber warfare: the quest for responsible security in the age of digital warefare, Oxford University Press, New York, 2017. Schmitt M., Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, 2nd Edition. Prepared by the International Group of Experts at the invitation of NATO CCDCoE. Cambridge University Press, 2017. Stallings W., Cryptography and Network Security, Principles and Practice, Fifth ed., Prentice Hall, 2011. Turcu D., Securitatea informațiilor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2014. Valeriano B., Maness R., Cyber war versus cyber realities: cyber conflict in the international system, Oxford University Press, New York, 2015
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com