Imagine copertă

ABORDĂRI ALE MANAGEMENTULUI RISCULUI SPECIFIC ACŢIUNILOR DE SPRIJIN LOGISTIC MILITAR

Gheorghe MINCULETE

Abstract


În orice societate, acţiunile umane în timp de pace implică riscuri, asociate în funcție de specificitatea fiecărui domeniu de activitate şi de factorii de impact extern. Cu toate acestea, dintr-un punct de vedere comparabil, acţiunile de sprijin logistic militar implică riscuri de complexitate ridicată, în funcţie de misiunile care urmează a fi realizate şi de deciziile luate în condiţii bine stabilite. Riscurile specifice sprijinului logistic militar se manifestă atât pe timpul pregătirii operaţiilor, cât şi pe timpul execuției lor. Cauzele evidenţiază puterea şi imprevizibilitatea acţiunilor adversarului asupra resurselor logistice, cu implicaţii majore pentru sprijinul propriilor forţe operationale. În continuare, voi evidenţia determinările și explicaţiile aferente fazelor managementului riscului, specifice sprijinului logistic militar.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Johnson Chris, Military Risk Assessment: From Conventional Warfare to Counter Insurgency Operations, Glasgow, September 2010, http:// www.dcs.gla.ac.uk/~johnson/military_book/ MilitaryRiskAssessment.pdf Deputy Chief of Staff, Department of the Army, G4, Logistics Strategic Planning Guidance, April 2014. Review of the Department of Homeland Security’s, Approach to RISK ANALYSIS, Committee to Review the Department of Homeland Security’s Approach to Risk Analysis NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES THE NATIONAL ACADEMIES PRESS, 2010, Washington D.C. FM 101-5, Operaţiile și organizarea Statului Major, Anexa J. Dr. Dolghin Nicolae, drd. Sarcinschi Alexandra, Dinu Mihai-Ştefan, Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii României. Actualitate şi perspectivă, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005. Johnson Chris, Glasgow, September 2010, Military Risk Assessment: From Conventional Warfare to Counter Insurgency Operations, http:// www.dcs.gla.ac.uk/~johnson/military_book/ MilitaryRiskAssessment.pdf Loredo N. Elvira, Raffensperger F. John, Moore Y. Nancy, Measuring and Managing Army Supply Chain Risk A Quantitative Approach by Item Number and Commercial Entity Code, RAND Corporation, Santa Monica, Calif., 2015, https:// www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_ reports/RR900/RR902/RAND_RR902.pdf

General Reimer J. Dennis, Chief of Staff, Army, 27 July 1995. Ziegengein Arne, Nienhaus Jörg, Coping with Supply Chain Risks on Strategic, Tactical,

and Operational Level, ”Proceedings of the Global Project and Manufacturing Management, Symposium”, Siegen, May 2004. https://www.nap.edu/read/12972/chapter/1#ii
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com