Imagine copertă

ASPECTE PRIVIND ÎNTREBUINŢAREA ARTILERIEI ÎN OPERAŢIILE CONTEMPORANE

Florin COTEȚ

Abstract


De-a lungul istoriei, artileria terestră a fost întrebuințată pentru distrugerea, neutralizarea și dezorganizarea acțiunilor inamicului, cu guri de foc ghintuite, cu rachete nedirijate și dirijate și, totodată, a fost cea care a integrat toate celelalte mijloace/ platforme de sprijin prin foc în operațiile interarme. Artileria terestră a produs cele mai multe victime/pierderi de vieți omenești, în comparație cu orice sistem de armă pe câmpurile de luptă, după secolul al XIX-lea până în prezent. În cele mai recente conflicte, artileria terestră și-a reconfirmat rolul determinant pe câmpurile de luptă, în operațiile ”Desert Storm”, ”Iraqi Freedom” și ”Enduring Freedom”, în Afghanistan, și, mai ales, în cele din Ucraina, unde se estimează că aproximativ 80 % dintre pierderi sunt produse de focul artileriei terestre.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** US Department of the Army, Field Manual 6-20: Artillery Tactics and Techniques, Department of the Army, Washington, 1953. *** Vietnam Studies – Field Artillery 1954 – 1973, Department of the Army, Washington DC, 1995.

Alexander G. Kirk, Operational Artillery în the Korean War, US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, 2013. Cruceru Valerică, Sprijinul de foc într-un conflict neconvenţional. Artileria SUA în Războiul din Vietnam, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, nr. 1, București, 2005. Grau Lester W., Artillery and Counterinsurgency: The soviet experience în Afghanistan, Center for Army Lessons Learned, Fort Leavenworth, Kansas, 1998. Ioniță Dorin, „Aspecte privind evoluția întrebuințării artileriei în operațiile recente”, Artileria Modernă Română, nr. 31, Sibiu, 2016. Junker J. Kirk, The Field Artillery in Combined Arms Maneuver and Wide Area Security Operations, US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, 2011. McKenney E. Janice, Organizational History of Field Artillery 1775-2003, United States Army Center of Military History, Washington DC, 2007. Mureşan Mircea, Văduva Gheorghe, Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, București, 2004. Popescu Eugen, Rolul, misiunile, întrebuințarea și conducerea artileriei din perspectiva integrării euroatlantice a Armatei României, Editura Militară, București, 2002. Wallwork D. Richard, Artillery în Urban Operations: Reflections on Experiences in Chechnya, US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, 2004
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com