CADRUL LEGISLATIV NAŢIONAL ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII PUBLICE PENTRU ACTIVE NECURENTE, STOCURI ȘI CHELTUIELI CU RESURSELE UMANE: PREMISE, MOTIVAŢII ȘI EVOLUŢIE PÂNĂ ÎN PREZENT

Authors

  • Corina ENACHE "CAROL I" NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-19-15

Abstract

Un studiu privind apariția, evoluția principalelor prevederi în domeniul sistemului contabil se impune ca necesar, în vederea identificării acelor aspecte care au fost luate în considerare încă de la început, pentru aducerea acestui sistem la starea actuală. Adoptarea de către IPSASB (Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în Sectorul Public) a IPSAS (Standarde Internaționale de Contabilitate în Sectorul Public) a reprezentat o măsură de armonizare contabilă internațională. După anul 2005, au fost elaborate o serie de acte normative, menite să aducă sistemul contabil din România la nivelul statelor din cadrul comunității internaționale la care țara noastră a aderat. Fiecare unitate militară își organizează contabilitatea cantitativ-valorică folosind planul de conturi și instrucțiunile de aplicare, elaborate de Ministerul Apărării Naționale și avizate de Ministerul Finanțelor Publice

Downloads

Published

2020-01-07

Issue

Section

Articole