ÎNVĂŢAREA PE TOT PARCUSUL VIEŢII ŞI WEB 2.0

Authors

  • Ana-Maria CHISEGA-NEGRILĂ Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

Abstract

Într-o societate în permanentă schimbare, oamenii trebuie să se adapteze la noile cerinţe pentru a putea funcţiona pe piaţa muncii. Dezvoltarea tehnologiei informaţionale şi folosirea pe scară largă a Internetului au deschis noi perspective în educaţie. Reţelele sociale au marcat trecerea de la Web 1.0 la varianta lui Web 2.0 în care oamenii devin participanţi activi şi creatori de conţinut. Web 2.0 a avut un impact pozitiv asupra învăţării pe tot parcursul vieţii, dând oamenilor posibilitatea să coopereze, să schimbe idei, să publice şi să răspândească cunoştinţe.

References

Anderson P., What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education, JISC TEchnology and Standards Watch, 2007.

Dabbagh N., Kitsantas A., Personal Learning Environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning, Internet and Higher Education, doi:10.1016/j.iheduc.2011.06.002

O'Reilly T., What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the next generation of software, http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html, accesat la 25/11/2014.

Ortega J.A., Fuentes J., La sociedad del conocimiento y la tecnofobia del colectivo docente: implicacion desde la formacion del profesorado. Communicacion y Pedagogia, 189, 2003, pp. 63-68.

http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?pcode=tsdsc440&language=en

www.pearltrees.com/t/educational-technology/learning-social-groups/id3760188

Databank.worldbank.org/data/view/reports/tableview.aspx

Eurostat newsreease, (2013) Internet access an duse in 2013, epp.eurostat.ec/cache/ITY

EDUCATON AND TRAINING - PROVIDING RELEVANT SKILLS ec.europa.eu/europe2020/pdf/.../30_education_and_training_skills_02.pdf

Published

2014-12-22

Issue

Section

Articole