NAȚIUNEA ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII

Authors

  • Daniela NAGY Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov
  • Dumitru TOADER Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov

Abstract

Națiunea integrează populațiile într-o comunitate de cetățeni, a cărei existență legitimează acțiunea internă și externă a statului. Statul, instrument al națiunii, își exercită acțiunea în același timp pentru a integra populațiile prin cetățenie și pentru a acționa în lumea națiunilor – unități politice. Globalizarea nu se mai bazează pe impulsuri expansioniste, ci pe noi infrastructuri și mijloace de supraveghere și de exercitare a guvernării la nivel global, modificând relațiile de putere în lumea actuală. În epoca globalizării, corelaţia tradiţională dintre organizarea naţională a puterii militare, respectiv a apărării naţionale, şi statul-naţiune, teritorial, a suferit transformări, în sensul că elaborarea unei politici de apărare naţională, pornind de la deciziile privind strategia de apărare şi până la cele privind desfăşurarea şi folosirea forţei militare, este integrată într-o matrice a mecanismelor instituţionalizate de consultare şi de cooperare, bilaterale şi multilaterale atât oficiale, cât şi neoficiale.

Author Biography

Daniela NAGY, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov

Născută la data de 23.01 1972 în localitatea Piatra Neamț, jud. Neamț, Daniela Nagy este absolventă a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Litere, promoţia 1995. Deţine titlul de doctor în Filologie, acordat în anul 2015, de către Universitatea din București. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri de specialitate în domeniul Filologie, studii universitare de masterat, stagii de pregătire în domeniul predării/testării limbii engleze, în cadrul Ministerului Apărării Naționale. De profesie cadru didactic (Lector universitar) își desfășoară activitatea, în calitate de profesor de limba engleză la Academia Forțelor Aeriene ”Henri Coandă”, Brașov. Are o vastă activitate ştiinţifică, fiind autoare/coautoare a mai multor cărți, dintre care amintim English-Romanian dictionary of NATO Used Terms and Definitions Related to Air Defense, coautor, Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene, 2008; Communicative Foundations of Military Sciences, coautor, Saarbrücke Germania: Lambert Academic Publishing, 2013, Literatura vizuală. Avangardă și experiment, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2017, și a mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute în publicaţii din ţară și străinătate.

References

Aron R., Paix et guerre entre nations, Calmann – Lévy, Paris, 1962.

Baumab Z., Globalizarea și efectele ei sociale, Editura Antet, București.

Frunzeti T., Globalizarea securității, Editura Militară, București, 2006.

Fukuyama F., Construcţia statelor. Ordinea mondială în secolul XXI, Editura Antet, Bucureşti, 2004.

Iovănescu I., Done I., Studii și cercetări de istorie a gândirii economice, Editura Expert, București, 2006.

Mauss M., Euvres, Les fonctions sociales du sacré, Editions de Minuit, Paris, 1969.

Gl.fl.aer.dr. Orzeață Mihail, „Opinii privind provocările viitorului pentru securitatea naţională

– conflictele interetnice şi religioase”, GMR, nr. 3/2003, gmr.mapn.ro/Arhiva-pdf/2003/Revista-3.pdf

Ozunu-Vasile M. „Interesele naţionale majore în domeniul securităţii”, Revista Trupelor de Uscat, nr. 1, 1994.

Renan E., Qu’ est-ce qu’ une nation? Et autres essais politiques, Paris, Presses Pokcet, Agora, 1992.

Schnapper, La communaute des citoyens. Sur l՚idée moderne de nation, Éditions Gallimard, 1994.

Smith A.D., The ethnic revival in themodern world, Cambridge, Cambridge UP, 1981.

Şandru Daniel, „Globalizare şi identitate din perspectiva ostmodernităţii”, www.symposion/Sandru Symposion. I.pdf

Published

2019-06-30

Issue

Section

Articole