PROCESUL IMPLEMENTĂRII LECȚIILOR ÎNVĂȚATE LA NIVELUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

Authors

  • Radu Mihai OANȚĂ Ministerul Afacerilor Interne

Abstract

Pe măsură ce societatea evoluează, indivizii se confruntă cu provocări cognitive din ce în ce mai complexe, rezultând astfel necesitatea de a învăța continuu, zilnic, în fiecare moment, pentru a excela. Acest proces de învățare nu se regăsește însă numai la nivel individual, ci și la nivel organizațional, organizațiile obținând performanțe pe baza utilizării cunoștințelor deținute. În acest articol, după o succintă analiză conceptuală, prezint principalele caracteristici ale procesului de lecții învățate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. În plus, printr-o anchetă sociologică, bazată pe interviul calitativ, explorez utilitatea și posibilitatea implementării conceptului de lecții învățate în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Author Biography

Radu Mihai OANȚĂ, Ministerul Afacerilor Interne

Născut la data de 23.01.1976 în localitatea București, Radu-Mihai Oanță, este absolvent al Universității Politehnica din București, facultatea de Electronică Comunicații şi Tehnologia Informației, promoția 1999. În prezent este student-doctorand la Școala Doctorală a Universității Naționale de Apărare Carol I, București, în domeniul Științe Militare. Pregătirea academică și-a completat-o prin absolvirea studiilor universitate de master în cadrul Universității Naționale de Apărare Carol I, București, a mai multor cursuri și stagii de practică. De profesie inginer, își desfășoară activitatea în calitate de ofițer la Direcția Generală Logistică - Direcția Asigurare Logistică Integrată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Are o vastă activitate științifică (cercetări efectuate) fiind autor a mai multor comunicări științifice, apărute la Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, București, în publicații din țară : "The 14th & 15th International Scientific Conferince Strategies XXI" - Strategic Changes in Security and International Relations.

References

*** Bi-SC Command Directive (Bi-SCD) 080- 006 Lessons Learned, 10 July 2013, NATO.

*** Ghidul responsabilului cu lecțiile învățate din cadrul structurilor tactice, București, 2011.

*** Ghidul Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, București, 2015.

*** Legea nr. 360, din 24 iunie 2002, privind statutul poliţistului, RA ,,Monitorul Oficial”, nr. 440, din 24 iunie 2002, Bucureşti.

*** Ordonanţa de Urgenţă nr. 30, din 25 aprilie 2007, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti, 2007.

*** Politica NATO pentru lecții învățate, NATO MC, 2008.

*** Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015 - 2019, București, 2015.

*** Manualul de colectare și analiză pentru lecții învățate, București, 2015.

*** Metodologia privind valorificarea rezultatelor activităţilor operaţionale desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne,

București, 2017, http://legislatie.just.ro/Public/ DetaliiDocument/192102.

*** Ordinul nr. 91 pentru aprobarea metodologiei valorificării rezultatelor activităților operaționale desfășurate la nivelul Ministerului

Afacerilor Interne, București, 2017, https://lege5.

ro/Gratuit/ge3dqmjxgy4q/ordinul-nr-91-2017-pentru-aprobarea- metodologiei-valorificariirezultatelor- activitatilor-operationale-desfasuratela- nivelul-ministerului-afacerilor-interne.

*** Ordinul inspectorului general al IGSU nr. 234/ I.G. din 29.12.2016 pentru aprobarea instrucțiunilor privind planificarea, desfășurarea, și evaluarea exercițiilor în I.G.S.U. și în unitățile subordonate, https://www.igsu.ro/ biblioteca/legislatie/Instructiuni%20privind%20

interventia%20in%20situatii%20de%20urgenta/ OIG-234_2016_ISU-10.pdf.

*** Raportul privind lecțiile învățate în urma incendiului de la Clubul Colectiv,

nr. 1453/09.03.2016, http://www.dsu.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2016/03/Raportul-privindlectiile-invatate-in-urma-incendiului-de-la-clubul- Colectiv.pdf.

*** The NATO Lessons Learned Handbook, Third Edition, Joint Analysis and Lessons Learned Centre, Lisbon, 2016.

[Guvernul României, Ministerul Justiţiei], Violenţa domestică. Manual de bune practici pentru magistraţi şi lucrători în poliţie, Risoprint,

Cluj-Napoca, 2016.

Cell E., Learning to Learn from Experience, Suny Press, New York, 1984.

Iosif G., Managementul resurselor umane, psihologia personalului, Editura Victor, București, 2001.

Levy M., A Holistic Approach to Lessons Learned: How Organizations Can Benefit from Their Own Knowledge, Auerbach Publications,

CRC Press, 2018.

Mărginean I., Proiectarea cercetării sociologice, Editura Polirom, Iași, 2000.

Mustață M.A., Ionașcu A., ”The story of behavioral economics ‒ in a nutshell”, The 14th International Scientific Conference STRATEGIES

XXI Strategic Changes in Security and International Relations, Vol. 3, ”Carol I” National Defence University, Bucharest, 2018.

Published

2019-06-30

Issue

Section

Articole