REDUCEREA AMPRENTEI LOGISTICE – UN DEZIDERAT AL OPERAŢIILOR MILITARE TRECUTE ŞI VIITOARE

Authors

  • Marius HRAB Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Odată cu tehnologizarea şi cu modernizarea armatelor, odată cu apariţia mijloacelor de transport autopropulsate, consumatoare de combustibili şi a sistemelor de armament de toate calibrele, consumatoare de muniţii, provocările din punct de vedere logistic nu au întârziat să apară, amprenta logistică se măreşte, susţinerea operaţiilor militare implicând resurse din ce în ce mai diversificate, mai voluminoase şi necesitând o abordare din ce în ce mai sistematică şi integrată în concepţia operaţiei în ansamblul său. Amprenta logistică în operaţia militară constă în ansamblul entităţilor organizaţionale, al resurselor manageriate de acestea şi al activităţilor desfăşurate pentru realizarea sprijinului logistic al unităţilor luptătoare şi de sprijin luptă, astfel încât să li se asigure condiţiile de trai, precum şi libertatea de acţiune, necesară îndeplinii obiectivelor.

Author Biography

Marius HRAB, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Născut la data 13.08.1981 în localitatea Rădăuţi, Marius Hrab este absolvent al Academiei Forţelor Terestre, promoţia 2004. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri de perfecţionare, atât civile cât şi militare, în ţară şi în străinătate, în special în domeniul logistic, în prezent fiind masterand în cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat Major din Universitatea Naţională de Apărare Carol I. De profesie cadru militar, a ocupat funcţii de execuţie şi de conducere în Comandamentul Logistic întrunit şi structurile subordonate acestuia. Şi-a completat experienţa profesională prin participarea la misiuni în teatrul de operaţii din Afganistan şi la exerciţii în ţară şi străinătate.

References

*** The Long Haul: Historical Case Studies of Sustainment in Large-Scale Combat Operations, Army University Press, Fort Leavenworth, Kansas,

Andronic Benone, Minculete Gheorghe, Abordări relaționale ale sprijinului logistic al diviziei de infanterie în operația de apărare pe

litoral, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2019.

Gough T.J., U.S. Army Mobilization and Logistics in Korean War – A Research Approach, Center of Military History, United States Army,

Washington D.C., 1987.

Minculete Gh., Abordări moderne ale managementului logistic, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2015.

Shrader C.R., ”Contractors on the Battlefield”, Landpower Essay Series, No. 99-6, May 1999.

https://www.combinedops.com/pluto.htm.

https://www.army.mil/article/197243/

autonomous_aerial_resupply_in_the_forward_

support_company

Published

2019-06-30

Issue

Section

Articole