FILE DIN ISTORIA UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE APĂRARE „CAROL I”

Authors

  • Laura Rodica HÎMPĂ "Carol I" National Defence University

Abstract

Instituţie unică prin vechime, structură şi organizare, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” s-a evidenţiat de-a lungul timpului la nivelul organizaţiilor militare de învăţământ superior românesc, prin amploarea activităţilor sale de formare şi informare a ofiţerilor. Articolul redă aspecte din elementele constitutive ale Şcolii Superioare de Război (denumirea iniţială, din anul 1889), cu scurte opriri asupra anilor 1919, 1937 şi 1939, ilustrate cu documente de arhivă. Cercetarea se bazează pe documentele studiate la Arhivele Naţionale Militare, Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Biblioteca Academiei Române şi la Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

References

*** Arhivele Naţionale Militare Române, Fond Şcoala Superioară de Război.

*** Arhivele Naţionale Române, Fond Ştefan Fălcoianu.

*** Buletinul Arhivelor Militare Române 1998-2019.

*** Buletinul Şcolii Superioare de Război 1937-1948.

*** Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

*** Monitorul Oficial 1872-2019.

*** Monitorul Oastei 1872-1948.

*** Revista Armatei 1877-1948.

*** Revista de Istorie Militară 2010-2019.

*** Revista Fundaţiilor Regale 1934-1948.

*** Istoria Statului Major General Român. Documente 1859-1947, Bucureşti, Editura Militară, 1994.

*** Istoricul Şcoalei Superioare de Război, Bucureşti 1889-1939, Bucureşti, Tipografia Şcolii Superioare de Război, 1939.

Caracostea Dumitru, Aspectul psihologic al războiului, Bucureşti, Editura „Cartea Românească”, 1922.

Iorga Nicolae, Istoria învăţământului românesc, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1971.

Iorga Nicolae, Istoria armatei româneşti, Bucureşti, Editura Ministerului de Război, vol. I, II, 1931.

Iorga Nicolae, Stări sufleteşti şi războaie. Lecţii la Şcoala Superioară de Război în 1938, Bucureşti, Tipografia Şcolii Superioare de Război, 1939.

Mureşan Mircea. Universitatea Naţională de Apărare, scurt istoric, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, 2004.

Scurtu Ioan. Civilizaţia românească interbelică (1918-1940), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008.

Published

2019-10-08

Issue

Section

Articole