Imagine copertă

SECURITATEA CIBERNETICĂ A INFRASTRUCTURILOR CRITICE ÎNTR-O LUME DIN CE ÎN CE MAI CONECTATĂ

Vasile Florin POPESCU, Ph.D

Abstract


Într-o lume din ce în ce mai conectată, infrastructurile critice au devenit mai vulnerabile ca niciodată la amenințările de securitate cibernetică, fie că provin din state naționale, organizații criminale sau persoane fizice. Această nouă vulnerabilitate provine din schimbările fundamentale ale sistemelor tehnologice ale organizațiilor (guvernamentale și private). În acest sens, Infrastructura critică virtuală a oricărei organizații/națiuni reprezintă o arenă în care securitatea este absolut imperativă. Protecția cibernetică a devenit crucială în fiecare sector de activitate, iar absența unor măsuri pentru protecția infrastructurilor critice amenință să producă daune imense în funcționarea societății.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Alexandrescu G., Văduva Gh., Infrastructuri critice. pericole, ameninţări la adresa acestora. sisteme de protecţie. Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Hay A., Surviving catastrophic events: Stimulating community resilience. In Infrastructure Risk and Resilience, Transportation, IET, Stevenage, UK, 2013.

Hay A.H., Willibald S., Making Resilience Accessible. Access: An Enabler of Community Resilience, Southern Harbour. 2017, https://www.southernharbour.net/assets/docs/SH_Access% 20WhitePaper_2017_0307%C6%92.pdf

Riffat S., Powell R., Aydin D., Future cities and environmental sustainability. Future Cities Environ, 2016.

Rizea M. et al., UN (United Nations). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Key Facts. 2018, https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberspace

http://searchsoa.techtarget.com/definition/cyberspace

http://www.webopedia.com/TERM/C/cyberspace.html
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com