PLANIFICARE ȘI STILURI DE PREDARE ÎN EDUCAȚIA FIZICĂ MILITARĂ

Authors

  • Gabriel Constantin CIAPA Academia Tehnică Militară

Abstract

Succesul însușirii informațiilor, teoretice sau practice, depinde în mare măsură de organizarea și structurarea lor pe perioade de timp bine definite, de cantitatea lor, de baza materială avută la dispoziție, dar și de calitatea și pregătirea specialistului în educație fizică militară și de felul în care informațiile sunt transmise. De aceea prezentul material este împărțit în două părți. Prima parte vizează, într-o manieră sintetică, principalele documente de planificare, organizare și conducere a activității de educație fizică militară, în unele situații apărând exemplificări, cu scopul facilitării înțelegerii și realizării lor. A doua parte a acestui articol este îndreptată spre stiluri de predare în educație fizică, spre modalitatea de transmitere a informațiilor prevăzute în documentele specifice educației fizice militare, orientare care are în vizor profesorul/specialistul/instructorul în această specialitate militară

Author Biography

Gabriel Constantin CIAPA, Academia Tehnică Militară

Născut la 20.05.1977, în localitatea Alba Iulia, Gabriel-Constantin Ciapa este absolvent al Facultății Militare de Educație Fizică și Sport „General Virgil I. Bădulescu”, din cadrul Universităţii Naționale de Educație Fizică și Sport – București, promoţia 2000. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, prin stagii de pregătire și prin finalizarea programului de studii doctorale. De profesie cadru militar, își desfășoară activitatea, în calitate de profesor de educație fizică și sport, la Academia Tehnică Militară. Are o interesantă activitate ştiinţifică, desfășurând activități didactice atât teoretice, cât și practice, fiind autor al unui curs de judo, „Judo – Note de curs”, coautor al cărții cu titlul „Orientarea sportivă”, Editura Academiei Tehnice Militare, și al mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute în cadrul conferințelor Strategii XXI și în Buletinul Unversității Naționale de Apărare „Carol I”.

References

Cârstea Gh., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura AN-DA, Bucureşti, 2000.

Ciapa G.C., Pregătirea fizică a militarilor din armata României în conflictele moderne, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2018.

Ciapa G.C., Educația fizică militară – formă de pregătire pentru luptă. Raport de cercetare nr. 1, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2015.

Dragnea A. şi colab., Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică, Editura FEST, Bucureşti, 2006.

Epuran M., Horghidan V., Psihologia educaţiei fizice, ANEFS, Bucureşti, 1994.

Mosston M., Ashworth S., Teaching Physical Education, First Online Edition, Spectrum Teaching and Learning Institute, SUA, 2008.

http://www.academia.edu

http://www.cognifit.com

http://www.education.cu-portland.edu

http://www.thepeproject.com

Published

2019-10-08

Issue

Section

Articole