Imagine copertă

PLANIFICARE ȘI STILURI DE PREDARE ÎN EDUCAȚIA FIZICĂ MILITARĂ

Gabriel Constantin CIAPA

Abstract


Succesul însușirii informațiilor, teoretice sau practice, depinde în mare măsură de organizarea și structurarea lor pe perioade de timp bine definite, de cantitatea lor, de baza materială avută la dispoziție, dar și de calitatea și pregătirea specialistului în educație fizică militară și de felul în care informațiile sunt transmise. De aceea prezentul material este împărțit în două părți. Prima parte vizează, într-o manieră sintetică, principalele documente de planificare, organizare și conducere a activității de educație fizică militară, în unele situații apărând exemplificări, cu scopul facilitării înțelegerii și realizării lor. A doua parte a acestui articol este îndreptată spre stiluri de predare în educație fizică, spre modalitatea de transmitere a informațiilor prevăzute în documentele specifice educației fizice militare, orientare care are în vizor profesorul/specialistul/instructorul în această specialitate militară

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Cârstea Gh., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura AN-DA, Bucureşti, 2000.

Ciapa G.C., Pregătirea fizică a militarilor din armata României în conflictele moderne, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2018.

Ciapa G.C., Educația fizică militară – formă de pregătire pentru luptă. Raport de cercetare nr. 1, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2015.

Dragnea A. şi colab., Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică, Editura FEST, Bucureşti, 2006.

Epuran M., Horghidan V., Psihologia educaţiei fizice, ANEFS, Bucureşti, 1994.

Mosston M., Ashworth S., Teaching Physical Education, First Online Edition, Spectrum Teaching and Learning Institute, SUA, 2008.

http://www.academia.edu

http://www.cognifit.com

http://www.education.cu-portland.edu

http://www.thepeproject.com
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com