Imagine copertă

UNELE ELEMENTE DISFUNCȚIONALE PRIVIND CONDUCEREA UNITĂȚILOR SANITARE CU PATURI DIN REȚEAUA SANITARĂ PROPRIE A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

Ionuţ RĂDULESCU

Abstract


Unitățile sanitare publice cu paturi sunt, în opinia mea, entitățile organizaționale medicale cele mai complexe din cadrul sistemului românesc de asigurări sociale de sănătate. Managementul acestora ridică adeseori probleme deosebite și provocări redutabile, ținând cont de faptul că, în aceste veritabile „temple” ale medicinei, sunt furnizate, deopotrivă, practic toate tipurile de asistență medicală existente: preventivă/profilactică, de urgență, primară/de familie, ambulatorie de specialitate, spitalicească și chiar de recuperare și de reabilitare

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

*** Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

*** Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.129/2009 privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare.

*** Ordinul ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările și completările ulterioare.

*** Ordinul ministrului sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare.

*** Criteriile specifice de performanță pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a activității comandanților unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 68/2013.

*** Ordinul ministrului sănătății publice nr.1567/2007 privind aprobarea valorilor medii naţionale ale indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului.

*** Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naționale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.122/2014, cu modificările și completările ulterioare.




Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com