Imagine copertă

PRINCIPII ȘI METODE DE INSTRUIRE ÎN EDUCAȚIA FIZICĂ MILITARĂ

Gabriel Constantin CIAPA

Abstract


Legătura dintre teorie și aplicarea cunoștințelor teoretice în practica educației fizice militare, se realizează în unele situații cu destul de multă ambiguitate și dificultate. Rezultatul acestei sincope se va regăsi imediat în nivelul de pregătire al celor instruiți. O cauză a acestei sincope o poate reprezenta trecerea în plan secund a unor cunoștințe teoretice fundamentale de specialitate, absolut necesare actului educațional. De aceea, în prima parte a acestui material voi aborda principiile de instruire specifice subdomeniului educației fizice militare, cu scopul realizării unei interpretări a acestora, necesară atât a înțelegerii lor cât și a importanței în actul instruirii în sistemul militar de specialitate.
A doua parte a acestui material este dedicată metodelor clasice de instruire în educația fizică. În întregimea lui, prezentul material își propune o reiterare a celor două fundamente ale educației fizice militare, realizarea unei sinteze a acestora și eventual, o completare a literaturii militare de specialitate.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Cârstea Gh., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi Sportului, Editura AN-DA, Bucureşti, 2000.

Cerghit I., Metode de învăţământ, Ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 1998.

Ciapa G.C., Pregătirea fizică a militarilor din armata României în conflictele moderne, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2018.

Ciapa G.C., „Self-defense ‒ physical and psychological support in military modern conflicts, Strategic changes in secuity and international relations”, în Revista Strategii XXI, Bucureşti, 2015, Vol. 3.

Dragnea A. şi colab., Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică, Editura FEST, Bucureşti, 2006.

Epuran M., Horghidan V., Psihologia educaţiei fizice, ANEFS, Bucureşti, 1994.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com