PRINCIPII ȘI METODE DE INSTRUIRE ÎN EDUCAȚIA FIZICĂ MILITARĂ

Authors

  • Gabriel Constantin CIAPA Academia Tehnică Militară

Abstract

Legătura dintre teorie și aplicarea cunoștințelor teoretice în practica educației fizice militare, se realizează în unele situații cu destul de multă ambiguitate și dificultate. Rezultatul acestei sincope se va regăsi imediat în nivelul de pregătire al celor instruiți. O cauză a acestei sincope o poate reprezenta trecerea în plan secund a unor cunoștințe teoretice fundamentale de specialitate, absolut necesare actului educațional. De aceea, în prima parte a acestui material voi aborda principiile de instruire specifice subdomeniului educației fizice militare, cu scopul realizării unei interpretări a acestora, necesară atât a înțelegerii lor cât și a importanței în actul instruirii în sistemul militar de specialitate. A doua parte a acestui material este dedicată metodelor clasice de instruire în educația fizică. În întregimea lui, prezentul material își propune o reiterare a celor două fundamente ale educației fizice militare, realizarea unei sinteze a acestora și eventual, o completare a literaturii militare de specialitate.

Author Biography

Gabriel Constantin CIAPA, Academia Tehnică Militară

Născut la 20.05.1977, în localitatea Alba Iulia, Gabriel-Constantin Ciapa este absolvent al Facultății Militare de Educație Fizică și Sport „General Virgil I. Bădulescu”, din cadrul Universităţii Naționale de Educație Fizică și Sport – București, promoţia 2000. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, prin stagii de pregătire și prin finalizarea programului de studii doctorale. De profesie cadru militar, își desfășoară activitatea, în calitate de profesor de educație fizică și sport, la Academia Tehnică Militară. Are o interesantă activitate ştiinţifică, desfășurând activități didactice atât teoretice, cât și practice, fiind autor al unui curs de judo, „Judo – Note de curs”, coautor al cărții cu titlul „Orientarea sportivă”, Editura Academiei Tehnice Militare, și al mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute în cadrul conferințelor Strategii XXI și în Buletinul Unversității Naționale de Apărare „Carol I”.

References

Cârstea Gh., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi Sportului, Editura AN-DA, Bucureşti, 2000.

Cerghit I., Metode de învăţământ, Ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 1998.

Ciapa G.C., Pregătirea fizică a militarilor din armata României în conflictele moderne, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2018.

Ciapa G.C., „Self-defense ‒ physical and psychological support in military modern conflicts, Strategic changes in secuity and international relations”, în Revista Strategii XXI, Bucureşti, 2015, Vol. 3.

Dragnea A. şi colab., Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică, Editura FEST, Bucureşti, 2006.

Epuran M., Horghidan V., Psihologia educaţiei fizice, ANEFS, Bucureşti, 1994.

Published

2019-10-08

Issue

Section

Articole