ANALIZA ATITUDINII FAŢĂ DE RISC ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ

Authors

  • Dumitru Cătălin BURSUC Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

Abstract

Abordarea procesuală a managementului de riscului pune în evidenţă succesiunea de etape pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscului. Comandanţii de la toate nivelurile trebuie să identifice şi să planifice măsurile de răspuns la riscuri în cadrul unui proces integrat. Succesul în îndeplinirea misiunii necesită monitorizarea dar şi asumarea unor riscuri de natură multiplă, activităţi cu grad ridicat de subiectivitate pentru decident în organizaţie. Convenind prin definiţie că riscul este un eveniment nedorit care poate conduce la scăderea eficienţei acţiunii sau la compromiterea acesteia, inducem, în mod automat, planificării şi execuţiei nesiguranţa atingerii obiectivelor asumate. Nesiguranţa este generată de probabilitatea de apariţie a unui eveniment, de efectele acestui eveniment sau de capacitatea de procesare, determinarea, şi calitatea de a-si asuma consecinţele asociate unui eveniment pe care le are comandantul. Este evident că atitudinea faţă de risc în organizaţie ţine de posibilităţile de identificare a factorilor de risc şi ierarhizarea consecinţelor acestora, de modul cum sunt apreciate consecinţele şi influenta acestora asupra îndeplinirii misiunilor.

Author Biography

Dumitru Cătălin BURSUC, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

Cadru didactic / Departamentul de management militar si pregatire a personalului didactic / Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

References

AGOR W.H., Intuition in organizations: Leading and managing productively. Newbury Park, CA: Sage Publications, 1990;

AMABILE T. M., BARSADE, S. G. MUELLER J. S., STAW B. M., Affect and Creativity at Work, Administrative Science Quarterly, 2005, 50, pp.367-403;

BEHLING O., ECKEL N.L., Making sense out of intuition, Academy of Management Executive, 5, pp. 46-54;

GIBSON James, IVANCEVICH John, DONNELLY James – Organizations, Irwin; McGraw Hill, Boston, 1997;

GOLEMAN Daniel, BOYATZSIS Richard, Mckee Annie - Inteligenţa Emoţională în leadership, Editura Cartea Veche, Bucureşti, 2005;

GOLU Mihai, Dinamica personalităţii, Editura Geneze, Bucureşti, 1993;

HOROBEŢ Alexandra, Managementul riscului în investiţii internaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;

POPESCU Gabriela Florenţa, OMER Ioana, Dimensiuni compensatorii ale stresului la nivel organizaţional, în Cercetări filosofico-psihologice, Academia Română - Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, ianuarie–iunie 2011, BUCUREŞTI, pp. 99-100;

RITCHIE B., BRINDLEY C., An emergent framework for supply chain risk management and performance measurement , in The Journal of the Operational Research Society, suppl. Risk Based Methods for Supply Chain Planning and Management, Nov 2007, pp. 1398-1411;

ROMANOSCHI Constantin, Basics Management, Defense Resources Management, Note de curs, Departamentul Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov, 2001;

SÂNTION Filaret, PAPARI Aurel (coordonatori) – Psihologie organizaţională, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna, Constanţa, 1999, p.213;

VLĂSCEANU Mihaela, Psihologia organizaţională şi a conducerii, Bucureşti Editura Paideia, 1993;

ZHOU J., When Presence of Creative Coworkers Is Related to Creativity: Role of Supervisor Close Monitoring, Developmental Feedback, and Creative Personality, Journal of Applied Psychology, 2003 Jun;88(3):413-22;

http://consultantaeducationala.ro/lucrare-de-licenta.php, accesat la 05.09.2014;

SG.50/2013, Precizări cu privire la standardele de control intern/managerial, întocmirea situaţiilor semestriale, precum şi la autoevaluarea sistemului de control intern/managerial;

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 75/2012 – privind implementarea sistemului de control intern managerial;

Published

2014-12-22

Issue

Section

Articole