IDEI DE PROIECTE CARE POT CONSTITUI RESURSE PENTRU APĂRAREA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Authors

  • Laura Noyemy MUȘAT
  • Dumitru IACOB Universitatea Națională de Apărare „Carol Iˮ

Abstract

Seria de avantaje de care România poate beneficia, în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, reprezintă premisa prezentului articol, un demers științific planificat să aducă noi puncte de vedere într-o problematică ea însăşi nouă, care presupune o abordare inter- și transdisciplinară, prin necesitatea de a implica elemente din domenii, ca științe militare, științe economice și management de proiect. Acest articol are ca prim obiectiv de cercetare crearea de cunoaştere, respectiv obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi transferarea acestora în practică, pentru a putea contribui la conturarea bazelor noului stil de gândire şi de acţiune, gândirea orientată pe proiecte, în vederea realizării apărării naţionale. Altfel spus, scopul cercetării noastre este acela de a contribui la promovarea necesităţii accesării fondurilor ESI 2014-2020, pentru atingerea obiectivelor strategice de securitate, precum şi a dezvoltării și implementării de proiecte care să constituie resurse suplimentare pentru apărarea națională a României.

Author Biography

Laura Noyemy MUȘAT

Născută la data de 17.05.1986, în localitatea Ciorani, Laura-Noyemy MUȘAT este absolventă a Universităţii din București, Facultatea de Științe Politice, promoţia 2008, și a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, promoția 2008. În prezent, este doctorandă a Universității Naționale de Apărare „Carol I”, în domeniul științe militare. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire. De profesie profesor, își desfășoară activitatea, în calitate de consilier, la Ministerul Apelor și Pădurilor.

References

*** A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 2000 Edition, Project Management Institute.

*** Manager proiect, suport de curs, București, 2016.

*** PM² Project Management Methodology Guide (PM² Guide), open edition, European Commission, Directorate-General Human Resources and Security, 2016, https://bookshop.europa.eu/en/pm-project-management-methodology-guide-pbNO0716056/.

*** Project Management Manual, Government of România, Department of Integration, http://www.projectmanagement.ro

*** Strategia Naţională de Apărare a Țării pentru perioada 2015 - 2019 – O Românie puternică în Europa şi în lume, Administraţia Prezidenţială, Bucureşti, 2015, http://www.presidency.ro/static/Strategia%20Nationala%20de%20Aparare%20a%20Tarii.pdf

Buşe Florian, Simionescu Aurelian, Bud Nicolae, Managementul proiectelor, Editura Economică, Bucureşti, 2008.

Crăcea Elena, Dicționar latin-român, român-latin, Ediția a III-a, Editura Steaua Nordului, Constanța, 2009.

Florescu Margareta, Marton Balogh, Neamțu Bogdana, Balogh Natalia, Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă – suport de curs, f.a.

Görög Mihály, Smith Nigel, Project Management for Managers, Project Management Institute, 1999.

Guțu Gheorghe, Dicționar latin-român, Ediție revizuită, Editura Humanitas, București, 2007.

Ionescu Voichița, Dicționar latin-român, Ediția a II-a, Editura Orizonturi, București, 1992.

Kerzner Harold, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, Eighth Edition, John Wiley&Sons Inc., USA, 2003.

Mocanu Mariana, Schuster Carmen, Managementul proiectelor – Cale spre creşterea competitivităţii, Ediția a II-a, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2004.

Opran Constantin, Stan Sergiu, Managementul proiectelor, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2008.

Pascu Radu V., Introducere în managementul proiectelor, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2011.

Turner Rodney, Simister Stephen, Manual Gower de management de proiect, Editura Codecs, București, 2004.

https://www.britannica.com/biography/Filippo-Brunelleschi.

https://dexonline.ro/definitie/proiect, accesat la 11.06.2018.

https://www.dictionarenglez.ro/englez-englez/project.

https://en.oxforddictionaries.com/definition/project.

https://www.learnersdictionary.com/definition/project.

https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=projet.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/project.

Published

2018-10-08

Issue

Section

Articole