Imagine copertă

ROLUL UNIUNII EUROPENE ÎN GESTIONAREA CRIZELOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

Mădălina-Daniela GHIBA

Abstract


Abstract: Într-o lume interconectată nu există o criză majoră care să nu aibă repercusiuni asupra mapamondul şi, desigur, nu există nici o criză care să nu afecteze Uniunea Europeană şi reţeaua sa mondială de parteneriate politice şi economice. Majoritatea crizelor au dimensiuni locale, regionale şi internaţionale. Managementul crizelor este o componentă a politicii de securitate şi apărare externă a Uniunii Europene şi, ca urmare adoptării unei noi Stratagii globale pentru politica externă şi de securitate a Uniunii Europene (2016), modul de gestionare a crizelor a fost perfecţionat prin reformarea instituţională şi prin crearea unui mecanism nou de răspuns la crize
De aceea gestionarea crizelor în mod eficient şi eficace în spaţiul european reprezintă un element cheie în politica externă şi de securitate a Uniunii Europene, aceasta fiind un actor important în asigurarea păcii şi securităţii regionale şi globale.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


ASHTON, Catherine, The role of the European External Action Service in a global network of crisis rooms, Crisis Rooms, European Union Institute for Security Studies (EUISS), Edited by Patryk Pawlak and Andrea Ricci, France, 2014, .pdf.

DRENT, Margriet, YANDEE, Dick, Breaking Pilars Towards a civil-military approach for the European Union , Netherlands Institute of International Relations Clingendael, January 2010.

DUŢU, Petre, BOGZEANU, Cristina Reforma instituţională a UE din perspectiva Politicii de Securitate şi Apărare Comune, Editura UNAp, Bucureşti, 2011.

FEARON, Kate, PICAVET, Sophie, Handbook on CSDP the Common Security and Defence Policy of the European Union, Third edition, 2017, pdf .

FRUNZETI, Teodor, Geostrategia, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009.

LINDBORG, Chris, Abordarea europeană a managementului crizelor prin mijloace civile, BASIC Special Report, 2002.

KAMMEL, Arnold, Handbook on CSDP the Common Security and Defence Policy of the European Union, Third edition, 2017, pdf .

MOGHERINI, Federica, Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy, Forword, iunie 2016, pdf.

PALAGHIA, Mihai „Principii teoretice privind gestionarea situaţiilor de criză”, în Colocviu Strategic nr. 13 (XXV), Octombrie 2004, Editura Universitatea Naţională de Apărare.

SERRANO Pedro, Handbook on CSDP the Common Security and Defence Policy of the European Union, Third edition, 2017, pdf.

URSACHI, Ioan, Management, Editura Academiei de studii economice, Bucureşti, 2001.

EU Crisis Response Capability: Institutions and Processes for Conflict Prevention and Management, International Crisis Group Report, No. 2, 26th June 2001.

Tratatul Privind Uniunea Europeană (TUE), versiunea consolidată, Jurnalul oficial al Uniunii Europene, C83 din 30.3.2010, pdf.

http://www.iss.europa.eu.

Tratatului de la Lisabona (2009).

https://www.mae.ro/sites/default/files/file/tratate/2009.11.21_brosura_tratatul_lisabona.pdf.

https://www.mae.ro/node/1882.

https://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/press-kit/006.pdf.

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy, pdf.

https//nato.md/relatia-cu-parti-terte/relatiile-nato-ue.

https//eeas.europa.eu/sites/eeas/files/handbook on csdp-3rd edition_jochen_rehrl_federica_mogherini.

old.presidency.ro/static/Versiunea_consolidată.

https://cssas.unap.ro/ro/pdf_publicatii/cs13-04.

http://europa.eu/globalstrategy/en.

https://www.files.ethz.ch/isn/182215/Crisis_Rooms

https://www.cvce.eu/en/obj/franco_british_st_malo_declaration_4_december_1998-en-f3cd16fb-fc37-4d52-936f-c8e9bc80f24f.html,
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com