ROLUL UNIUNII EUROPENE ÎN GESTIONAREA CRIZELOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

Authors

  • Mădălina-Daniela GHIBA Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Abstract: Într-o lume interconectată nu există o criză majoră care să nu aibă repercusiuni asupra mapamondul şi, desigur, nu există nici o criză care să nu afecteze Uniunea Europeană şi reţeaua sa mondială de parteneriate politice şi economice. Majoritatea crizelor au dimensiuni locale, regionale şi internaţionale. Managementul crizelor este o componentă a politicii de securitate şi apărare externă a Uniunii Europene şi, ca urmare adoptării unei noi Stratagii globale pentru politica externă şi de securitate a Uniunii Europene (2016), modul de gestionare a crizelor a fost perfecţionat prin reformarea instituţională şi prin crearea unui mecanism nou de răspuns la crize De aceea gestionarea crizelor în mod eficient şi eficace în spaţiul european reprezintă un element cheie în politica externă şi de securitate a Uniunii Europene, aceasta fiind un actor important în asigurarea păcii şi securităţii regionale şi globale.

Author Biography

Mădălina-Daniela GHIBA, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut la data de 10.04.1975 în localitatea Bucureşti. Licenţiată în ştiinţe juridice. În anul 2004 a devenit ofiţer activ în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. În cadrul Direcţiei financiar – contabile din Ministerul Apărării Naţionale a deţinut funcţia de şef (consilier juridic şef) Birou Juridic. Ulterior, a deţinut funcţia de şef (consilier juridic principal) Birou Legislaţie din cadrul Casei de pensii sectoriale din acelaşi minister. Din anul 2014 până în prezent deţine funcţia de şef (consilier juridic) al Centrului de Drept Internaţional Umanitar al Ministerului Apărării Naţionale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. A absolvit masterul de Securitate şi apărare naţională, organizat de Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" – Facultatea de Comandă şi Stat Major, precum şi cursurile Programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul dreptului internaţional umanitar şi regulilor de angajare, organizat de Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" – Facultatea de Securitate şi Apărare. În prezent este doctorand al Şcolii doctorale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

References

ASHTON, Catherine, The role of the European External Action Service in a global network of crisis rooms, Crisis Rooms, European Union Institute for Security Studies (EUISS), Edited by Patryk Pawlak and Andrea Ricci, France, 2014, .pdf.

DRENT, Margriet, YANDEE, Dick, Breaking Pilars Towards a civil-military approach for the European Union , Netherlands Institute of International Relations Clingendael, January 2010.

DUŢU, Petre, BOGZEANU, Cristina Reforma instituţională a UE din perspectiva Politicii de Securitate şi Apărare Comune, Editura UNAp, Bucureşti, 2011.

FEARON, Kate, PICAVET, Sophie, Handbook on CSDP the Common Security and Defence Policy of the European Union, Third edition, 2017, pdf .

FRUNZETI, Teodor, Geostrategia, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009.

LINDBORG, Chris, Abordarea europeană a managementului crizelor prin mijloace civile, BASIC Special Report, 2002.

KAMMEL, Arnold, Handbook on CSDP the Common Security and Defence Policy of the European Union, Third edition, 2017, pdf .

MOGHERINI, Federica, Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy, Forword, iunie 2016, pdf.

PALAGHIA, Mihai „Principii teoretice privind gestionarea situaţiilor de criză”, în Colocviu Strategic nr. 13 (XXV), Octombrie 2004, Editura Universitatea Naţională de Apărare.

SERRANO Pedro, Handbook on CSDP the Common Security and Defence Policy of the European Union, Third edition, 2017, pdf.

URSACHI, Ioan, Management, Editura Academiei de studii economice, Bucureşti, 2001.

EU Crisis Response Capability: Institutions and Processes for Conflict Prevention and Management, International Crisis Group Report, No. 2, 26th June 2001.

Tratatul Privind Uniunea Europeană (TUE), versiunea consolidată, Jurnalul oficial al Uniunii Europene, C83 din 30.3.2010, pdf.

http://www.iss.europa.eu.

Tratatului de la Lisabona (2009).

https://www.mae.ro/sites/default/files/file/tratate/2009.11.21_brosura_tratatul_lisabona.pdf.

https://www.mae.ro/node/1882.

https://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/press-kit/006.pdf.

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy, pdf.

https//nato.md/relatia-cu-parti-terte/relatiile-nato-ue.

https//eeas.europa.eu/sites/eeas/files/handbook on csdp-3rd edition_jochen_rehrl_federica_mogherini.

old.presidency.ro/static/Versiunea_consolidată.

https://cssas.unap.ro/ro/pdf_publicatii/cs13-04.

http://europa.eu/globalstrategy/en.

https://www.files.ethz.ch/isn/182215/Crisis_Rooms

https://www.cvce.eu/en/obj/franco_british_st_malo_declaration_4_december_1998-en-f3cd16fb-fc37-4d52-936f-c8e9bc80f24f.html,

Published

2018-07-04

Issue

Section

Articole