PARTICULARITĂŢILE APROVIZIONĂRII CU RESURSE MATERIALE, TEHNICĂ ŞI ECHIPAMENTE PENTRU REGENERAREA STRUCTURILOR DE FORŢE CARE PARTICIPĂ LA OPERAŢII ÎNTRUNITE MULTINAŢIONALE

Authors

  • Florin RADUSLAV Comandamentul Logistic Întrunit

Abstract

Aprovizionarea cu resurse materiale, tehnică şi echipamente pentru regenerarea structurilor din Forţele Terestre care participă la operaţii întrunite multinaţionale la pace, în situaţii de criză şi la război este domeniul funcţional de bază al sprijinului logistic, prin care acestea sunt completate, constituite şi operaţionalizate până la capacitatea operativă proiectată. Ca parte componentă a managementului resurselor materiale, această funcţiune are rolul de a asigura bunurile materiale necesare reoperaţionalizării structurilor de forţe prin stabilirea necesarului, gestionarea, depozitarea, distribuţia şi scoaterea din funcţiune a bunurilor materiale necesare pentru dotarea şi susţinerea forţelor pe timpul îndeplinirii misiunilor încredinţate.

Author Biography

Florin RADUSLAV, Comandamentul Logistic Întrunit

Născut la data de 26 noiembrie 1974, în localitatea Dolhasca, județul Suceava, Florin-Stanciu RADUSLAV este absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Management, specializarea Managementul Firmei, promoţia 2001. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea studiilor universitare de masterat, la Universitatea POLITEHNICA, din Bucureşti, specializarea Comunicare managerială industrială şi social-politică. De profesie cadru militar, își desfășoară activitatea, în calitate de șef serviciu, la Comandamentul Logistic Întrunit. Are o vastă activitate ştiinţifică, fiind coautor al cărţii cu titlul „Comportamentul geopolitic”, al mai multor articole, apărute în Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, în publicația ART ECO, revistă de studii și cercetări economice, precum şi al unor comunicări ştiinţifice, susținute cu ocazia manifestărilor științifice Conferința Strategii XXI – „Schimbări strate¬gice în securitatea și relațiile internaționale” – și Conferința Strategii XXI – „Tehnologii – aplicații, simulare și resurse”.

References

Constituţia României, Bucureşti, 2003.

Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015 - 2019, Bucureşti, 2015.

Strategia militară a României, Bucureşti, 2016.

Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

F.T. – 1, Doctrina operaţiilor Forţelor Terestre, Bucureşti, 2017.

F.T. – 3, Manualul de tactică generală a Forţelor Terestre, Bucureşti, 2013.

S.M.G. – L-1, Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, Bucureştri. 2008.

L-2, Manualul conducerii sprijinului logistic în operaţii întrunite, Bucureşti, 2008.

O.M. – 2, Instrucţiuni privind generarea şi regenerarea forţelor/structurilor militare în situaţii de criză şi război, Bucureşti, 2013.

S.M.G/P.F. – 3.13, Manualul pregătirii şi executării misiunilor militare în afara teritoriului statului român de către contingentele naţionale, Buzău, 2005.

Published

2018-04-03

Issue

Section

Articole