EXERCIȚIUL FIZIC – PAGINI DE ISTORIE INTERNAŢIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ

Authors

  • Gabriel Constantin CIAPA Academia Tehnică Militară

Abstract

Îndreptarea atenţiei spre istoria popoarelor determină apariţia obiectivităţii în cunoaşterea lumii şi a omului, creează imagini de ansamblu corecte asupra evoluţiei sale trecute şi, de asemenea, ne poate ajuta să înţelegem posibilităţile lui evolutive viitoare. Mediile de dezvoltare a omului au fost unele dintre cele mai complexe şi cuprinzătoare, influenţând comportamentul său, având consecinţe aproape imediate și amintind, încă o dată, de nevoia de adaptare și de evoluție a acestuia. În acest articol, voi efectua o privire de ansamblu, din perspectivă istorică, asupra exerciţiului fizic, necesar înţelegerii evoluţiei lui, dar şi a rolului pe care l-a avut de-a lungul istoriei.

Author Biography

Gabriel Constantin CIAPA, Academia Tehnică Militară

Născut la 20.05.1977, în localitatea Alba Iulia, Gabriel-Constantin Ciapa este absolvent al Facultății Militare de Educație Fizică și Sport „General Virgil I. Bădulescu”, din cadrul Universităţii Naționale de Educație Fizică și Sport – București, promoţia 2000. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, prin stagii de pregătire și prin finalizarea programului de studii doctorale. De profesie cadru militar, își desfășoară activitatea, în calitate de profesor de educație fizică și sport, la Academia Tehnică Militară. Are o interesantă activitate ştiinţifică, desfășurând activități didactice atât teoretice, cât și practice, fiind autor al unui curs de judo, „Judo – Note de curs”, coautor al cărții cu titlul „Orientarea sportivă”, Editura Academiei Tehnice Militare, și al mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute în cadrul conferințelor Strategii XXI și în Buletinul Unversității Naționale de Apărare „Carol I”.

References

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Nr. 3/2015, Bucureşti, 2015.

Curs de istorie a artei militare, Volumul 1, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1991.

Kriţescu C., Palestrica, Editura Uniunii de Cultură Fizică şi Sport, Bucureşti, 1964.

Nicolescu C.F., Pagini uitate din istoria educaţiei fizice, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2014.

Popa M., Psihologie militară, Editura Polirom, Iaşi, 2012.

Ureche G., Letopiseţul Ţării Moldovei, ESPLA, Bucureşti, 1955.

Published

2018-04-02

Issue

Section

Articole