Imagine copertă

PROCESUL DE PLANIFICARE A OBIECTIVELOR DESTINATE APĂRĂRII ÎN LOCALITĂŢILE URBANE

Sorina Georgiana RUSU

Abstract


Lupta în oraș poate fi de durată, distructivă, difuză și presupune consumul unor resurse uriașe pentru părțile implicate în conflict. De aceea, pentru a permite realizarea economiei de forţe şi de resurse, este necesară o bună cunoaștere a arhitecturii fizice și cibernetice a orașului, alături de o atentă gândire a amplasării obiectivelor destinate apărării, din timp de pace. Acestea ar trebui să răspundă atât riscurilor producerii dezastrelor naturale, cât și ale celor cauzate de activitatea umană, respectând normele internaționale cu privire la dezvoltarea durabilă și inteligentă.
Schimbările în instrumentele și în modalitățile de lucru ale planificatorilor aduc în discuție utilizarea unor instrumente moderne cu potenţial deosebit, utile şi foarte comode, dar care pot crea și vulnerabilități. În acest sens, planificarea spațială a obiectivelor destinate apărării în localitățile urbane ar trebui să pornească de la necesitatea asigurării securității orașului, dar să fie și integrativă, participatorie, incluzivă, creativă și echitabilă.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României.

*** Lexicon militar, Ediția a II-a, revizuită, Editura Saka, București, 1994.

Dror Y., Ventures în Policy Sciences, American Elsevier, New York, 1971.

Ianăși Liviu, Planificarea strategică urbană ‒ un model, Editura Universitară „Ion Mincu”, București, 2014.

Mintzberg Henry, Ascensiunea și declinul planificării strategice, traducere Smaranda Nistor, Editura Publica, București, 2008.

Orzeață Mihail, Managementul resurselor de apărare (curs), Editura Academiei Forțelor Aeriene, Brașov, 2009.

Rusu Sorina-Georgiana, New military spatial planning trends under the influence of revolution în military affairs and globalization, Proceedings ‒ The 11th International Scientific Conference Strategies XXI, vol. I, Bucharest, 2015.

https://www.breeam.com

http://www.greenglobes.com/about.asp

https://living-future.org/lbc/

https://new.usgbc.org/leed
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com