PROBLEME ACTUALE PRIVIND PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Authors

  • Cezar VASILESCU Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Brașov

Abstract

Lucrarea sintetizează cele mai actuale și relevante aspecte ale domeniului protecției infrastructurilor critice. În introducere, este reliefată legătura dintre dezvoltarea tehnologică a unei națiuni, infrastructurile sale critice și gradul de vulnerabilitate. Articolul continuă cu abordări teoretice privind definirea conceptului de infrastructură critică, înțelegerea interdependențelor dintre infrastructurile critice și redefinirea termenului de vulnerabilitate. În contextul evoluției istorice a infrastructurilor critice, este evidențiată prezența unei interdependențe cvasitotale între diferitele infrastructuri, precum și creșterea exponențială a gradului de vulnerabilitate al acestora la amenințări neconvenționale, de tip atac cibernetic sau război informațional. În ultima parte, sunt analizate abordări actuale privind protecția infrastructurilor critice, în contextul schimbării de paradigmă (tranziției conceptuale) de la conceptul de „sigur” (secure) la cel de „rezistent” (resilient).

Author Biography

Cezar VASILESCU, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Brașov

Născut la data 08 iulie 1967, localitatea Brașov, Cezar Vasilescu, este absolvent al Școlii Militare de ofițeri activi de artilerie antiaeriană și rachete Brașov, promoția 1988 și al Academiei Tehnice Militare, Facultatea de electronică și informatică, promoţia 1997. Deţine titlul de doctor în Știința calculatoarelor, acordat în anul 2006 de către Academia Tehnică Militară. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire. De profesie ofițer, își desfășoară activitatea în prezent, în calitate de profesor universitar și Director al Școlii de studii postuniversitare la Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare Brașov, din cadrul Universității Naționale de Apărare “CAROL I”. Din anul 2016 este conducător de doctorat în domeniul "Știinte militare" și membru al Școlii Doctorale a Universității Naționale de Apărare “CAROL I”. Are o vastă activitate ştiinţifică, fiind autor a peste 10 cărţi și manuale universitare apărute la edituri din țară și a peste 40 de articole şi comunicări ştiinţifice apărute în publicaţii și volume ale conferințelor din ţară și străinătate.

References

Blumbergs B., Technical analysis of advanced threat tactics targeting Critical Information Infrastructure, NATO CCD CoE.

Clausewitz Carl Philipp Gottfried von, On War.

President Barak Obama, Remarks on Securing the Nation's Cyber Infrastructure, May 2009.

Rinaldi et al, Critical Infrastructure interdependency example, 2001.

Sun Tzu, Art of War, 544 BC - 496 BC.

Tenet George, Former Director of Central Intelligence Agency, 1997-2004.

The Council of the European Union, Council Directive 2008/114/ec on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection, 2008.

US Critical Infrastructure Protection Act, 2001.

Canada - National Strategy for Critical Infrastructure, 2010.

US Department of Homeland Security, National Infrastructure Protection Plan, 2009.

http://metro.co.uk/2017/09/11/when-was-911-what-time-did-the-planes-hit-the-world-trade-center-and-how-many-people-died-6918683/?ito=cbshare

http://www.nerc.com/docs/docs/blackout/NERC_Final_Blackout_Report_07_13_04.pdf

https://www.japcc.org/agile-command-control-degraded-environment/

US Homeland Security, Critical Infrastructure Cyber Community C³ Voluntary Program, https://www.dhs.gov/ccubedvp

Published

2018-04-02

Issue

Section

Articole