Imagine copertă

PROBLEME ACTUALE PRIVIND PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Cezar VASILESCU

Abstract


Lucrarea sintetizează cele mai actuale și relevante aspecte ale domeniului protecției infrastructurilor critice. În introducere, este reliefată legătura dintre dezvoltarea tehnologică a unei națiuni, infrastructurile sale critice și gradul de vulnerabilitate. Articolul continuă cu abordări teoretice privind definirea conceptului de infrastructură critică, înțelegerea interdependențelor dintre infrastructurile critice și redefinirea termenului de vulnerabilitate. În contextul evoluției istorice a infrastructurilor critice, este evidențiată prezența unei interdependențe cvasitotale între diferitele infrastructuri, precum și creșterea exponențială a gradului de vulnerabilitate al acestora la amenințări neconvenționale, de tip atac cibernetic sau război informațional. În ultima parte, sunt analizate abordări actuale privind protecția infrastructurilor critice, în contextul schimbării de paradigmă (tranziției conceptuale) de la conceptul de „sigur” (secure) la cel de „rezistent” (resilient).

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Blumbergs B., Technical analysis of advanced threat tactics targeting Critical Information Infrastructure, NATO CCD CoE.

Clausewitz Carl Philipp Gottfried von, On War.

President Barak Obama, Remarks on Securing the Nation's Cyber Infrastructure, May 2009.

Rinaldi et al, Critical Infrastructure interdependency example, 2001.

Sun Tzu, Art of War, 544 BC - 496 BC.

Tenet George, Former Director of Central Intelligence Agency, 1997-2004.

The Council of the European Union, Council Directive 2008/114/ec on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection, 2008.

US Critical Infrastructure Protection Act, 2001.

Canada - National Strategy for Critical Infrastructure, 2010.

US Department of Homeland Security, National Infrastructure Protection Plan, 2009.

http://metro.co.uk/2017/09/11/when-was-911-what-time-did-the-planes-hit-the-world-trade-center-and-how-many-people-died-6918683/?ito=cbshare

http://www.nerc.com/docs/docs/blackout/NERC_Final_Blackout_Report_07_13_04.pdf

https://www.japcc.org/agile-command-control-degraded-environment/

US Homeland Security, Critical Infrastructure Cyber Community C³ Voluntary Program, https://www.dhs.gov/ccubedvp
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com