RAPORTAREA INTERESELOR GEOSTRATEGICE ALE STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA POLITICA EUROPEANĂ DE SECURITATE ȘI APĂRARE

Authors

  • Dan-Călin BEŞLIU Ministerul Afacerilor Interne

Abstract

În zilele noastre, unul dintre subiectele cele mai fierbinți este Politica Europeană de Securitate și Apărare, având în vedere faptul că, în prezent, mediul de securitate a fost afectat de evenimentele recente, calificate drept acte teroriste. Maniera în care a evoluat Politica Europeană de Securitate și Apărare în decursul anilor a fost declanșată de mediul internațional, în ceea ce privește riscurile, amenințările și vulnerabilitățile identificate.

Author Biography

Dan-Călin BEŞLIU, Ministerul Afacerilor Interne

Născut la data de 5 februarie 1992, în localitatea Timișoara, Dan-Călin BEȘLIU este absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, din București, Facultatea de Poliție, arma Poliție de Frontieră, promoţia 2014. Un an mai târziu, își obține licența în domeniul Drept, în cadrul UEB, Facultatea de Drept și Științe Administrative. În anul 2016, devine absolvent al programului de studii universitare de masterat Managementul operațional la frontiera externă Schengen, organizat în cadrul Facultății de Poliție de Frontieră a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, și al programului de studii universitare de masterat Managementul investigării fraudelor, din cadrul Facultății de Poliție a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. La începutul anului 2018, în urma obținerii certificatelor de traducător de la Ministerul Culturii și Identității Naționale, devine traducător autorizat și interpret pentru limbile engleză și spaniolă, în cadrul Ministerului Justiției. În prezent, este student-doctorand la Școala Doctorală de Ordine Publică și Siguranță Națională a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. De profesie ofițer de poliție, și-a început cariera în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației. De la finele anului 2015, și-a desfășurat activitatea în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, ocupând mai multe funcții: coordonator al compartimentului Supravegherea și Controlul Trecerii Frontierei, la Sectorul Poliției de Frontieră Deta, coordonator al compartimentului Sprijin Operativ (din anul 2016) al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Timiș. În perioada 2016 – 2017, a activat, ca ofițer specialist, în cadrul Colegiului Național de Afaceri Interne – Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare și în cadrul Serviciului Asigurarea Calității Învățământului și Metodologii. Actualmente, își desfășoară activitatea, în calitate de expert, la Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale, structură a aparatului central din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Începând cu anul 2017, este membru al Societății Române de Drept European, fiind autor al cărții cu titlul Procesul european ca demers geopolitic, apărută la Editura Sitech, din Craiova, precum și autor a peste 20 de articole, publicate în reviste de specialitate sau susținute în cadrul unor conferințe naționale și internaționale.

References

*** Politica Europeană de Securitate și Apărare, Institutul European din România, 2005.

Blumann Claude, Dubois Louis, Droit institutionnel de l’Union européenne, Editura Litec, Paris, 2005.

Bretherton Charlotte, Vogler John, The European Union as a global actor, Routledge, London, 2006.

Dollat Patrick, Droit européen et droit de l’Union européenne, Editura Dalloz, Paris, 2005.

Duțu Petre, Dinu Mihai-Ștefan, Politica Europeană de Securitate şi Apărare – Cadrul de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Ilie Anca, Diplomația în relațiile internaționale contemporane, Editura ASE, București, 2014.

Malici Akan, The Search for a Common European Foreign and Security Policy, Palgrave Macmillan, London, 2008.

Missiroli Antonio, The Impact of the Lisbon Treaty on ESDP, European Parliament, Brussels, 2008.

Nugent Neil, The government and politics of the European Union, 7th Edition, Palgrave Macmillan, London, 2010.

Published

2018-04-02

Issue

Section

Articole