Imagine copertă

CONSIDERAŢII PRIVIND PLANIFICAREA OPERAŢIILOR AERIENE

Cătălin CHIRIAC

Abstract


Structura organizatorică a Forţelor Aeriene şi gama multiplă de misiuni, care pot fi executate cu forţele și cu mijloacele avute la dispoziţie, impun ca planificarea operaţiilor aeriene să se desfăşoare sub forma unui proces complex, orientat spre îndeplinirea obiectivelor stabilite. Specificitatea domeniului aerian impune ca personalul implicat în planificarea operaţiilor aeriene să fie în măsură să realizeze procesul în sine, ţinând cont de particularităţile genurilor de armă.
Procesul de planificare a operaţiilor aeriene trebuie să fie compatibil cu procesul desfăşurat la nivel întrunit și suficient de flexibil pentru a fi adaptat la nivelul marilor unităţi din Forţele Aeriene.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** AJP - 3.3, Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations, Edition B, Version 1, 2016, NATO Standardization Office.

*** Doctrina planificării operaţiilor în Armata României, Statul Major General, Bucureşti, 2013.

*** Doctrina Forţelor Aeriene, Statul Major al Forţelor Aeriene Bucureşti, 2000.

*** Doctrina pentru Operaţii a Forţelor Aeriene, Statul Major al Forţelor Aeriene , Bucureşti, 2017.

*** Manualul de planificare a operaţiilor, Statul Major General, Bucureşti, 2016.

*** Manualul pentru organizarea de stat major şi operaţii în Forţele Aeriene, Statul Major al Forţelor Aeriene, Bucureşti, 2009.

Bucinschi Vasile, Planificarea acţiunilor și conducerea Componentei Aeriene în cadrul operaţiilor întrunite, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

http://www.roaf.ro
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com