Imagine copertă

RISCURI ŞI AMENINŢĂRI LA ADRESA SISTEMELOR C4ISR

Florin ALEXANDRU

Abstract


Securitatea fiecărei ţări, precum şi a comunităţii internaţionale în ansamblu depinde nu atât de capacitatea de reacţie şi de adaptare cât, mai ales, de capacitatea de anticipare şi de acţiune proactivă. Într-o lume complexă, dinamică şi conflictuală, aflată în plin proces de globalizare, înţelegerea profundă a tendinţelor majore de evoluţie a lumii şi a modului în care fiecare ţară are şansa să devină parte activă a acestui proces este o condiţie esenţială a oricărui progres

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Doctrina Naţională de Informaţii pentru Securitate, Bucureşti, 2004.

*** Manualul pentru luptă al unităţilor de cercetare, Editura Tehnică Militară, Bucureşti 2005.

*** Manualul pentru pregătirea informativă a câmpului de luptă, Editura Tehnică Militară, Bucureşti, 2005.

*** Legea 161, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, art. 35, alin (1), din 2003.

Alexandrescu Constantin, Alexandrescu Gelu, Boaru Gheorghe, Sisteme informaţionale militare, servicii şi tehnologie, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010.

Dumitru Cristea, Sisteme C4I, Editura Militară, Bucureşti, 2005.

Mateescu Cristian, Sisteme de comandă-control, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2004.

Maxim Gheorghe, Supravegherea spaţiului aerian al României în condiţii de război informaţional, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Păun Vasile, Popa A., O provocare strategică – Războiul Informaţional, Editura UTI, Bucureşti, 2002.

www.securitatea-iformatica.ro, accesat la de 28.04.2017.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com