RISCURI ŞI AMENINŢĂRI LA ADRESA SISTEMELOR C4ISR

Authors

  • Florin ALEXANDRU Ministerul Apărării Naționale

Abstract

Securitatea fiecărei ţări, precum şi a comunităţii internaţionale în ansamblu depinde nu atât de capacitatea de reacţie şi de adaptare cât, mai ales, de capacitatea de anticipare şi de acţiune proactivă. Într-o lume complexă, dinamică şi conflictuală, aflată în plin proces de globalizare, înţelegerea profundă a tendinţelor majore de evoluţie a lumii şi a modului în care fiecare ţară are şansa să devină parte activă a acestui proces este o condiţie esenţială a oricărui progres

Author Biography

Florin ALEXANDRU, Ministerul Apărării Naționale

Născut la data de 19.12.1975, în localitatea Braşov, Florin Alexandru este absolvent al Academiei Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene „Henri Coandă”, din Braşov, arma radiolocaţie. Este absolvent al cursului postuniversitar de managementul resurselor umane – Universitatea Politehnică Bucureşti, masteratului în domeniul comunicare managerială şi resurse umane – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”-SNSPA, masteratului de conducere interarme forţe aeriene – Facultatea de comandă şi stat major – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. De profesie ofiţer, a îndeplinit funcţii de şef radar şi şef punct comandă la nivel companie, ofiţer cu interpretarea mesajelor la nivel batalion şi brigadă, ofiţer asistent producere traiecte la nivel Corp de Armată, ofiţer de stat major în CNMC (N), iar după absolvirea masteratului de conducere interarme, şef birou operaţii la Brigada 76 CSR/ISR, având o carieră completă şi trecând prin toate eşaloanele ierarhiei militare pe funcţii de execuţie şi conducere. În prezent îşi desfăşoară activitatea în CNMC (N). Pregătirea militară si-a perfecţionat-o prin cursul de bază, cursul avansat şi cursul de stat major, necesare avasării în carieră, iar pregătirea ştiinţifică prin absolvirea cursului Departamentului pentru pregătirea personalului didactic – Universitatea Bucureşti şi a cursurilor din Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare, precum şi prin participarea la conferinţe ştiinţifice internaţionale. Este student-doctorand în domeniul ştiinţe militare şi informaţii din anul 2015, fiind în anul doi de studiu în cadrul Şcolii Doctorale din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

References

*** Doctrina Naţională de Informaţii pentru Securitate, Bucureşti, 2004.

*** Manualul pentru luptă al unităţilor de cercetare, Editura Tehnică Militară, Bucureşti 2005.

*** Manualul pentru pregătirea informativă a câmpului de luptă, Editura Tehnică Militară, Bucureşti, 2005.

*** Legea 161, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, art. 35, alin (1), din 2003.

Alexandrescu Constantin, Alexandrescu Gelu, Boaru Gheorghe, Sisteme informaţionale militare, servicii şi tehnologie, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010.

Dumitru Cristea, Sisteme C4I, Editura Militară, Bucureşti, 2005.

Mateescu Cristian, Sisteme de comandă-control, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2004.

Maxim Gheorghe, Supravegherea spaţiului aerian al României în condiţii de război informaţional, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Păun Vasile, Popa A., O provocare strategică – Războiul Informaţional, Editura UTI, Bucureşti, 2002.

www.securitatea-iformatica.ro, accesat la de 28.04.2017.

Published

2018-01-17

Issue

Section

Articole