Imagine copertă

PRINCIPII CARE POT CONTRIBUI LA ÎMBUNATĂŢIREA PROCESULUI DE PLANIFICARE A CARIEREI INDIVIDUALE A MILITARILOR PE TIMP DE PACE

Iliuţă VLAD

Abstract


În armatele moderne ale statelor membre NATO, planificării carierei individuale a militarilor pe timp de pace i se acordă o importanţă deosebită în ultimul timp, în scopul creşterii randamentului profesional atât la nivel de individ, cât şi la nivel de organizaţie. Managementul carierei individuale a devenit, la nivel de organizaţie, o componentă importantă a managementului resurselor umane. Funcţionalitatea managementului carierei individuale, în Armata României, se fundamentează pe respectarea unor principii.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (BOC N° 24 du 10 octobre 2007, texte 2 ; BOEM 300.3.1, 810.4).

Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, article 43. (JO n° 180 du 6 août 2009, texte n° 4 ; signalé au BOC 34/2009 ; BOEM 350.3.2) modifiée.

Lt.col.drd. Anton Stan, lt.col.drd. Iordache Gheorghe, „Consideraţii de ordin general asupra acţiunilor militare desfăşurate în mediul de securitate actual”, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, nr. 1/2007, București.

Barbu Victor, Managementul Resurselor Umane ale Apărării în procesul de pregătire a Armatei României în vederea aderării la NATO, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007.

Mihalcea Cornelia, „Aspecte fundamentale privind managementul carierei subofițerilor și maiștrilor militari din armata României”, în Forțele Terestre ‒ Buletin de teorie militară, nr. 1(9), 2011.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com