PRINCIPII CARE POT CONTRIBUI LA ÎMBUNATĂŢIREA PROCESULUI DE PLANIFICARE A CARIEREI INDIVIDUALE A MILITARILOR PE TIMP DE PACE

Authors

  • Iliuţă VLAD Academia Tehnică Militară

Abstract

În armatele moderne ale statelor membre NATO, planificării carierei individuale a militarilor pe timp de pace i se acordă o importanţă deosebită în ultimul timp, în scopul creşterii randamentului profesional atât la nivel de individ, cât şi la nivel de organizaţie. Managementul carierei individuale a devenit, la nivel de organizaţie, o componentă importantă a managementului resurselor umane. Funcţionalitatea managementului carierei individuale, în Armata României, se fundamentează pe respectarea unor principii.

Author Biography

Iliuţă VLAD, Academia Tehnică Militară

Născut la 04.04.1971, în localitatea Videle, județul Teleorman, Vlad Iliuță este absolvent al Facultății de comandă şi stat major, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, promoţia 2011. Este doctorand în ştiinţe militare, titlul fiindu-i acordat, în anul 2015, de către Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. Pregătirea academică şi-a completat-o, după absolvirea Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” (Sibiu) şi a Universităţii „Lucian Blaga” (Sibiu), în specializarea socio-psihopedagogie, prin absolvirea unui curs postuniversitar, în domeniul managementului resurselor umane, în Franţa, la Écoles du Commissariat de l’Armée de Terre de Montpellier. De profesie ofiţer, își desfășoară activitatea, în calitate de locţiitor al comandantului, la Academia Tehnică Militară.

References

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (BOC N° 24 du 10 octobre 2007, texte 2 ; BOEM 300.3.1, 810.4).

Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, article 43. (JO n° 180 du 6 août 2009, texte n° 4 ; signalé au BOC 34/2009 ; BOEM 350.3.2) modifiée.

Lt.col.drd. Anton Stan, lt.col.drd. Iordache Gheorghe, „Consideraţii de ordin general asupra acţiunilor militare desfăşurate în mediul de securitate actual”, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, nr. 1/2007, București.

Barbu Victor, Managementul Resurselor Umane ale Apărării în procesul de pregătire a Armatei României în vederea aderării la NATO, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007.

Mihalcea Cornelia, „Aspecte fundamentale privind managementul carierei subofițerilor și maiștrilor militari din armata României”, în Forțele Terestre ‒ Buletin de teorie militară, nr. 1(9), 2011.

Published

2018-01-17

Issue

Section

Articole